Mapa Bioróżnorodności
Taksony
 1. Arthropodatyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 2. Hexapodapodtyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 3. Insectagromada
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 4. Coleopterarząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 5. Polyphagapodrząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 6. Cucujiformiaseria
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 7. Tenebrionoideanadrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 8. Tenebrionidaerodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 9. Tenebrioninaepodrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 10. Melanimoniniplemię
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 11. Melanimonrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 12. Melanimon tibialisgatunek
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
Ustaw jako podstawę
lewego panelu
podgatunek: Melanimon tibialis tibialis (Fabricius, 1781)
PL
TAK
status nazwy: nazwa ważna
BioMap ID: 1021198    kod taksonu: 3952
taksonomia sprawdzona: TAK
źródło nazw: Löbl I. et Smetana A. 2008 checklist: D. Iwan
Dane o rozmieszczeniu w Polsce
Melanimon tibialis tibialis - Dane o rozmieszczeniu w Polsce - Mapa Bioróżnorodności: UTM 10×10 — miniatura
Statystyka
 • Rekordy: 617
 • Publikacje: 58
 • Kolekcje: 21
 • Autorzy publikacji: 65
 • Ilustracje (ikonografia): 1
 • Zdjęcia (okaz/obserwacja): 1

Opis taksonu
Gatunek znany z prawie całej Europy, w Fennoskandii nie przekraczający koła podbiegunowego, na wschód docierający do Azji Środkowej, notowany też z Maroka. W Polsce wykazywany z nielicznych stanowisk. Zasiedla nizinne tereny piaszczyste. Występuje głównie na suchych pobrzeżach lasów iglastych i porębach, w młodych uprawach sosny. Poławiany w powierzchniowej warstwie gleby, wśród korzeni traw, roślin zielnych i bylin, pod opadłym listowiem i igliwiem. Larwy żerują wśród szczątków roślinnych w glebie. Przepoczwarczenie następuje w sierpniu. Postacie dojrzałe przezimowują.

Zewnętrzne źródła danych