Mapa Bioróżnorodności
Taksony
 1. Arthropodatyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 2. Hexapodapodtyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 3. Insectagromada
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 4. Coleopterarząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 5. Polyphagapodrząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 6. Elateriformiaseria
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 7. Elateroideanadrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 8. Cantharidaerodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 9. Cantharinaepodrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 10. Canthariniplemię
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 11. Metacantharisrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
Ustaw jako podstawę
lewego panelu
gatunek: Metacantharis discoidea (A. Ahrens, 1812)
PL
TAK
status nazwy: nazwa ważna
BioMap ID: 1016112    kod taksonu: 2929
taksonomia sprawdzona: TAK
źródło nazw: Löbl I. et Smetana A. 2007 checklist: M.A. Mazur
Dane o rozmieszczeniu w Polsce
Metacantharis discoidea - Dane o rozmieszczeniu w Polsce - Mapa Bioróżnorodności: UTM 10×10 — miniatura
Statystyka
 • Rekordy: 116
 • Publikacje: 38
 • Kolekcje: 7
 • Autorzy publikacji: 27
 • Ilustracje (ikonografia): 1
 • Zdjęcia (okaz/obserwacja): brak

Opis taksonu
Gatunek rozmieszczony od Belgii, Holandii i Francji przez środkową część Europy aż do Półwyspu Bałkańskiego; wykazywany również z Kaukazu. W Polsce jest notowany tylko z południowej części kraju, przy czym większość danych o rozmieszczeniu jest oparta na znaleziskach sprzed przeszło stu lat, dlatego winny być one potwierdzone nowymi materiałami. Występuje głównie na terenach nizinnych i podgórzach, a w górach tylko w niżej położonych dolinach. Jest poławiany głównie w lasach iglastych na pobrzeżach, polanach śródleśnych oraz łąkach przylegających do lasu. Pojaw chrząszczy rozpoczyna się w kwietniu i trwa do lipca.
Według Janssena (1963) jest to gatunek charakterystyczny dla lasów iglastych. W Polsce występuje w podobnych biotopach. Bliższe szczegóły z biologii nie są znane.
Gatunek środkowoeuropejski, podawany także z Kaukazu. Na północ od Polski nie występuje. Informacja Szulczewskiego (1922) o pospolitym występowaniu w Wielkopolsce mało prawdopodobna.

Zewnętrzne źródła danych