Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Taksony
 1. Arthropodatyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 2. Cheliceratapodtyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 3. Arachnidagromada
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 4. Araneaerząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 5. Gnaphosidaerodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 6. Micariarodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
Ustaw jako podstawę
lewego panelu
gatunek: Micaria silesiaca L. Koch, 1875
PL
TAK
status nazwy: nazwa ważna
BioMap ID: 5001075    kod taksonu: 528
taksonomia sprawdzona: TAK
Dane o rozmieszczeniu w Polsce
Micaria silesiaca - Dane o rozmieszczeniu w Polsce - Mapa Bioróżnorodności: krainy KFP — miniatura
Statystyka
 • Rekordy: 5
 • Publikacje: 4
 • Kolekcje: 2
 • Autorzy publikacji: brak danych
 • Ilustracje (ikonografia): brak
 • Zdjęcia (okaz/obserwacja): brak

Opis taksonu
Gatunek znany poza Polską ze Szwajcarii, Niemiec, Czechosłowacji, Węgier, Rumunii, Bułgarii i Turcji europejskiej. Identyczność swojej Micaria hospes z Micaria silesiaca L. K. uznał sam Kulczyński, czyniąc odpowiednią notatkę w kartotece zbioru. Nasze badania potwierdziły jego opinię.
Pająk ten zamieszkuje górskie lasy w pasmie wysokości od 500 do 1300 m n.p.m.; żyje pod kamieniami i w rumowiskach, w miejscach niezbyt gęsto zarośniętych.
Dane Kulczyńskiego (1881, 1882a, 1882b, Chyzer i Kulczyński 1897) o występowaniu w Tatrach odnoszą się do słowackiej ich części (Góra Kriván), dane BÖSenberga (1902) o występowaniu na Śląsku dotyczą Łużyc, skąd omawiany gatunek został opisany.
[KFP 528: Micaria silesiaca L. Koch, 1875]

Zewnętrzne źródła danych