Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Taksony
Mordellistena — taksony podrzędne:
Liczba taksonów: 38
 1. Arthropodatyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 2. Hexapodapodtyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 3. Insectagromada
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 4. Coleopterarząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 5. Polyphagapodrząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 6. Cucujiformiaseria
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 7. Tenebrionoideanadrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 8. Mordellidaerodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 9. Mordellinaepodrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 10. Mordellisteniniplemię
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 11. Mordellistenarodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 12. Mordellistenapodrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
Ustaw jako podstawę
lewego panelu
gatunek: Mordellistena (Mordellistena) parvula (L. Gyllenhal, 1827)
PL
TAK
status nazwy: nazwa ważna
BioMap ID: 1021005    kod taksonu: 3837
taksonomia sprawdzona: TAK
źródło nazw: Löbl et Smetana 2008 checklist: D. Kubisz
Dane o rozmieszczeniu w Polsce
Mordellistena parvula - Dane o rozmieszczeniu w Polsce - Mapa Bioróżnorodności: UTM 10×10 — miniatura
Statystyka
 • Rekordy: 197
 • Publikacje: 41
 • Kolekcje: 5
 • Autorzy publikacji: 47
 • Ilustracje (ikonografia): 1
 • Zdjęcia (okaz/obserwacja): brak

Opis taksonu
Gatunek rozpowszechniony w prawie całej Europie prócz północnych prowincji Fennoskandii, notowany poza tym z Afryki Północnej, Kaukazu i Azji Mniejszej. W Polsce, chociaż nie znany jeszcze ze wszystkich krain, występuje prawdopodobnie na całym obszarze prócz wyższych partii górskich. Zamieszkuje tereny nizinne i pogórza, zasiedlając ciepłe stanowiska na pobrzeżach lasu, zboczach pagórków, przydrożach i miedzach. Rozwój larwalny odbywa w łodygach bylin. Jako rośliny żywicielskie piśmiennictwo podaje by lice polną — Artemisia campestris L., lebiodkę pospolitą — Origanum vulgare L. oraz bylinę należącą do rodzaju kozłek — Valeriana L. Postacie dojrzałe ukazują się w czerwcu i poławiano je do sierpnia na różnych roślinach zielnych i bylinach, zwłaszcza by licach — Artemisia L.

Zewnętrzne źródła danych