Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Taksony
Mordellistena — taksony podrzędne:
Liczba taksonów: 38
 1. Arthropodatyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 2. Hexapodapodtyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 3. Insectagromada
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 4. Coleopterarząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 5. Polyphagapodrząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 6. Cucujiformiaseria
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 7. Tenebrionoideanadrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 8. Mordellidaerodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 9. Mordellinaepodrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 10. Mordellisteniniplemię
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 11. Mordellistenarodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 12. Mordellistenapodrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
Ustaw jako podstawę
lewego panelu
gatunek: Mordellistena (Mordellistena) weisei J. Schilsky, 1895
PL
TAK
status nazwy: nazwa ważna
BioMap ID: 1021035    kod taksonu: 5950 (3847b)
taksonomia sprawdzona: TAK
źródło nazw: Löbl et Smetana 2008 checklist: D. Kubisz
Dane o rozmieszczeniu w Polsce
Mordellistena weisei - Dane o rozmieszczeniu w Polsce - Mapa Bioróżnorodności: UTM 10×10 — miniatura
Statystyka
 • Rekordy: 37
 • Publikacje: 7
 • Kolekcje: 3
 • Autorzy publikacji: 11
 • Ilustracje (ikonografia): 1
 • Zdjęcia (okaz/obserwacja): brak

Opis taksonu
Gatunek występujący w środkowej i południowej części Europy, wykazywany także z Algierii, Turkiestanu i Dagestanu. W Polsce dotychczas nie został stwierdzony w sposób pewny, chociaż od opisu gatunku upłynęło przeszło 90 łat. Jedynie A. Horion podał M. (M.) weisei Schilsky z Polski Zachodniej, ale bez bliższych danych. Wymagania środowiskowe i bionomia nie są znane.
Gatunek opisany z Algierii; szeroko rozprzestrzeniony w południowej i środkowej części Europy, notowany ponadto z Kaukazu, lasostepowej części Syberii aż po Wyspy Kurylskie. Ogólnikowo podany w 1971 r. z Polski Zachodniej, ale z braku konkretnych danych nie zaliczony do fauny krajowej. Obecnie, stosunkowo niedawno odkryty w Polsce na czterech stanowiskach. Występuje na ciepłych zboczach, suchych miedzach, miejscach ruderalnych i wysypiskach, żwirowiskach, nasłonecznionych brzegach lasu i wrzosowiskach. Larwy odbywają rozwój w łodygach bylicy pospolitej — Artemisia vulgaris L. i bylicy polnej — Artemisia campestris L. Postacie dojrzałe pojawiają się w czerwcu i lipcu i są najczęściej poławiane na roślinach żywicielskich.

Zewnętrzne źródła danych