Mapa Bioróżnorodności
Taksony
 1. Arthropodatyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 2. Hexapodapodtyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 3. Insectagromada
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 4. Coleopterarząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 5. Polyphagapodrząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 6. Cucujiformiaseria
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 7. Curculionoideanadrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 8. Nemonychidaerodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 9. Nemonychinaepodrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 10. Nemonyxrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
Ustaw jako podstawę
lewego panelu
gatunek: Nemonyx lepturoides (Fabricius, 1801)
PL
TAK
status nazwy: nazwa ważna
BioMap ID: 1026466    kod taksonu: 4833
taksonomia sprawdzona: TAK
źródło nazw: Löbl I. et Smetana A. 2011 checklist: M. Wanat
Dane o rozmieszczeniu w Polsce
Nemonyx lepturoides - Dane o rozmieszczeniu w Polsce - Mapa Bioróżnorodności: UTM 10×10 — miniatura
Statystyka
 • Rekordy: 78
 • Publikacje: 32
 • Kolekcje: 3
 • Autorzy publikacji: 24
 • Ilustracje (ikonografia): 1
 • Zdjęcia (okaz/obserwacja): brak

Opis taksonu
Gatunek rozmieszczony w środkowej i południowo-wschodniej części Europy oraz na Kaukazie. W Polsce znany z nielicznych stanowisk rozmieszczonych w siedmiu krainach zachodnich i południowych. Zasiedla tereny nizinne i pagórkowate. Postacie dojrzałe pojawiają się w maju i spotykano je do sierpnia. Jako roślina żywicielska podawana jest ostróźeczka polna — Consolida regalis S.F. Gray, rosnąca głównie wśród zbóż. Larwa żeruje w zalążniach w czerwcu lub lipcu, przepoczwarcza się w glebie.

Zewnętrzne źródła danych