Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Taksony
 1. Arthropodatyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 2. Hexapodapodtyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 3. Insectagromada
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 4. Coleopterarząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 5. Polyphagapodrząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 6. Elateriformiaseria
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 7. Elateroideanadrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 8. Elateridaerodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 9. Denticollinaepodrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 10. Cteniceriniplemię
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 11. Neopristilophusrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
Ustaw jako podstawę
lewego panelu
gatunek: Neopristilophus insitivus (E.F. Germar, 1824)
PL
TAK
status nazwy: nazwa ważna
BioMap ID: 1015570    kod taksonu: 2811
taksonomia sprawdzona: TAK
Polska Czerwona Lista: EN
 

źródło nazw: Löbl et Smetana 2007 checklist: L. Buchholz
Dane o rozmieszczeniu w Polsce
Neopristilophus insitivus - Dane o rozmieszczeniu w Polsce - Mapa Bioróżnorodności: UTM 10×10 — miniatura
Statystyka
 • Rekordy: 27
 • Publikacje: 11
 • Kolekcje: 3
 • Autorzy publikacji: 10
 • Ilustracje (ikonografia): 1
 • Zdjęcia (okaz/obserwacja): brak

Opis taksonu
Gatunek ciepłolubny, rozmieszczony w południowej części Europy oraz w południowo-wschodniej części Europy Środkowej. Ten największy sprężyk omawianego rodzaju należy w Polsce do największych rzadkości. Dotychczas pewne jego stanowiska można było odnieść tylko do okolic Przemyśla. Stosunkowo niedawno został odkryty w Kazimierzu Dolnym (13. V. 1949, 1 okaz, leg. A. Riedel) — w areale gatunku jest to najdalej na północ wysunięte stanowisko. Z uwagi na wymagania środowiskowe oraz brak okazów dowodowych w zbiorze Sz. Tenenbauma wzmianki tego autora o znalezieniu omawianego gatunku w Zakopanem i na Śląsku są niewiarygodne. Występuje na terenach nizinnych i pagórkowatych, zwłaszcza na zboczach kserotermicznych. Chrząszcz o słabo poznanych wymaganiach ekologicznych i bionomii. Postacie dojrzałe znajdowano w maju i czerwcu na krzewach i drzewach liściastych oraz pod kamieniami.

Zewnętrzne źródła danych