Mapa Bioróżnorodności
Taksony
 1. Arthropodatyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 2. Cheliceratapodtyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 3. Arachnidagromada
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 4. Araneaerząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 5. Nesticidaerodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 6. Nesticusrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
Ustaw jako podstawę
lewego panelu
gatunek: Nesticus cellulanus (Clerck, 1757)
PL
TAK
status nazwy: nazwa ważna
BioMap ID: 5000497    kod taksonu: 480
taksonomia sprawdzona: TAK
Dane o rozmieszczeniu w Polsce
Nesticus cellulanus - Dane o rozmieszczeniu w Polsce - Mapa Bioróżnorodności: krainy KFP — miniatura
Statystyka
 • Rekordy: 11
 • Publikacje: 19
 • Kolekcje: brak danych
 • Autorzy publikacji: brak danych
 • Ilustracje (ikonografia): brak
 • Zdjęcia (okaz/obserwacja): brak

Opis taksonu
Gatunek znany z całej Europy, podawany również ze Stanów Zjednoczonych i Kanady. Żyje w jaskiniach, sztolniach, kopalniach, piwnicach itp. Dane Pongrácza (1923) i Wolfa (1934‒1938) o występowaniu w jaskiniach Ojcowa południowo-karpackiego endemitu, Nesticus fodinarum Kulczyński, 1894, odnoszą się z pewnością do omawianego gatunku.
[KFP 480: Nesticus cellulanus (Clerck, 1758)]

Zewnętrzne źródła danych