Mapa Bioróżnorodności
Taksony
 1. Arthropodatyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 2. Hexapodapodtyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 3. Insectagromada
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 4. Coleopterarząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 5. Polyphagapodrząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 6. Cucujiformiaseria
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 7. Cucujoideanadrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 8. Nitidulidaerodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 9. Nitidulinaepodrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 10. Nitidularodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
Ustaw jako podstawę
lewego panelu
gatunek: Nitidula bipunctata (Linnaeus, 1758)
PL
TAK
status nazwy: nazwa ważna
BioMap ID: 1017903    kod taksonu: 3306
taksonomia sprawdzona: TAK
źródło nazw: Löbl I. et Smetana A. 2007 checklist: A. Lasoń
Dane o rozmieszczeniu w Polsce
Nitidula bipunctata - Dane o rozmieszczeniu w Polsce - Mapa Bioróżnorodności: UTM 10×10 — miniatura
Statystyka
 • Rekordy: 110
 • Publikacje: 56
 • Kolekcje: 8
 • Autorzy publikacji: 58
 • Ilustracje (ikonografia): 1
 • Zdjęcia (okaz/obserwacja): brak

Opis taksonu
Gatunek palearktyczny, rozmieszczony niemal w całej Europie, od dalekiej północy; południowa granica jego zasięgu przebiega przez Pireneje, Alpy i północną część Półwyspu Bałkańskiego; ponadto wykazywany z Ameryki Północnej. W Polsce dość pospolity, notowany jednak z nielicznych stanowisk rozmieszczonych głównie w zachodniej i południowej części kraju. Chrząszcz o krótkim cyklu rozwojowym; trwającym około dwu miesięcy; larwa ma trzy stadia rozwojowe; przepoczwarczenie w glebie. Zarówno postać dojrzała jak i larwa żerują na suchej padlinie, kościach i skórach. Gatunek notowany jako szkodnik wędzonych wędlin i mięsa.

Zewnętrzne źródła danych