Mapa Bioróżnorodności
Taksony
 1. Arthropodatyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 2. Hexapodapodtyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 3. Insectagromada
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 4. Coleopterarząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 5. Polyphagapodrząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 6. Cucujiformiaseria
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 7. Curculionoideanadrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 8. Erirhinidaerodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 9. Erirhininaepodrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 10. Erirhininiplemię
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 11. Notarisrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
Ustaw jako podstawę
lewego panelu
gatunek: Notaris scirpi (Fabricius, 1792)
PL
TAK
status nazwy: nazwa ważna
BioMap ID: 1027406    kod taksonu: 5271
taksonomia sprawdzona: TAK
źródło nazw: Löbl I. et Smetana A. 2011 checklist: M. Wanat
Dane o rozmieszczeniu w Polsce
Notaris scirpi - Dane o rozmieszczeniu w Polsce - Mapa Bioróżnorodności: UTM 10×10 — miniatura
Statystyka
 • Rekordy: 129
 • Publikacje: 40
 • Kolekcje: 10
 • Autorzy publikacji: 39
 • Ilustracje (ikonografia): 1
 • Zdjęcia (okaz/obserwacja): 1

Opis taksonu
Szeroko rozprzestrzeniony gatunek w Europie, docierający na północ do Wysp Brytyjskich, Danii i południowych części Fennoskandii, a na wschód przez Syberię do wybrzeży Oceanu Spokojnego i Japonii. W Polsce znany z nielicznych rozproszonych stanowisk w różnych częściach kraju, przy czym dawne dane o jego występowaniu na Nizinie Sandomierskiej i w Sudetach Wschodnich nie znalazły dotąd potwierdzenia. Zasiedla pobrzeża wód stojących, wilgotne łąki, bagna i torfowiska. Rozwój larw i ich przeobrażenie obserwowano na turzycy błotnej — Carex acutiformis Ehrh. Młode imagines pojawiają się w sierpniu i są spotykane również na innych roślinach, jak pałki — Typha L. i sitowie — Scirpus L.; na przezimowanie przenoszą się do ściółki lub gleby.

Ilustracje
... przeglądaj
Notaris
scirpi
Zdjęcia
... przeglądaj
Notaris
scirpi
Zewnętrzne źródła danych