Mapa Bioróżnorodności
Taksony
 1. Hexapodapodtyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 2. Insectagromada
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 3. Coleopterarząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 4. Polyphagapodrząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 5. Cucujiformiaseria
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 6. Tenebrionoideanadrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 7. Tenebrionidaerodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 8. Tenebrioninaepodrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 9. Platyscelidiniplemię
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 10. Oodescelisrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 11. Oodescelispodrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
Ustaw jako podstawę
lewego panelu
gatunek: Oodescelis (Oodescelis) polita (J. Sturm, 1807)
PL
TAK
status nazwy: nazwa ważna
BioMap ID: 1021258    kod taksonu: 3947
taksonomia sprawdzona: TAK
Polska Czerwona Lista: DD
 

źródło nazw: Löbl I. et Smetana A. 2008 checklist: D. Iwan
Dane o rozmieszczeniu w Polsce
Oodescelis polita - Dane o rozmieszczeniu w Polsce - Mapa Bioróżnorodności: UTM 10×10 — miniatura
Statystyka
 • Rekordy: 48
 • Publikacje: 20
 • Kolekcje: 2
 • Autorzy publikacji: 22
 • Ilustracje (ikonografia): 1
 • Zdjęcia (okaz/obserwacja): brak

Opis taksonu
Gatunek zamieszkujący południowo-wschodnią Europę, północno-zachodnia granica zasięgu przebiega przez Polskę, Słowację i Austrię, notowany ponadto z Syberii i Turkiestanu. W Polsce chrząszcz rzadko znajdowany, znany z pojedynczych stanowisk w czterech krainach, przy czym dane o zasiedleniu Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej winny być potwierdzone nowymi materiałami. O występowaniu omawianego gatunku w Poznaniu wątpi H. Franz (1936). Zasiedla tereny nizinne i pagórkowate. Występuje na kserotermicznych zboczach i nasłonecznionych miejscach, na pobrzeżach lasu, pastwiskach, miedzach i przydrożach. Chrząszcze poławiano pod kamieniami, w detrytusie, pod opadłym listowiem, wśród korzeni traw, pod płatami mchów i porostów.

Ilustracje
... przeglądaj
Oodescelis
polita
Zewnętrzne źródła danych