Mapa Bioróżnorodności
Taksony
 1. Hexapodapodtyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 2. Insectagromada
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 3. Coleopterarząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 4. Polyphagapodrząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 5. Cucujiformiaseria
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 6. Tenebrionoideanadrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 7. Tenebrionidaerodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 8. Tenebrioninaepodrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 9. Opatriniplemię
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 10. Opatrinapodplemię
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 11. Opatrumrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 12. Opatrumpodrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
Ustaw jako podstawę
lewego panelu
gatunek: Opatrum (Opatrum) riparium W. Scriba, 1865
PL
TAK
status nazwy: nazwa ważna
BioMap ID: 1021214    kod taksonu: 3950
taksonomia sprawdzona: TAK
źródło nazw: Löbl I. et Smetana A. 2008 checklist: D. Iwan
Dane o rozmieszczeniu w Polsce
Opatrum riparium - Dane o rozmieszczeniu w Polsce - Mapa Bioróżnorodności: UTM 10×10 — miniatura
Statystyka
 • Rekordy: 180
 • Publikacje: 36
 • Kolekcje: 11
 • Autorzy publikacji: 36
 • Ilustracje (ikonografia): 1
 • Zdjęcia (okaz/obserwacja): brak

Opis taksonu
Gatunek szeroko rozmieszczony w południowej części Europy północnej i w Europie środkowej (zwłaszcza w jej części wschodniej), na południe docierający do Szwajcarii, Jugosławii i Siedmiogrodu, a na wschód do Syberii zachodniej. Chrząszcz dość rzadko i lokalnie spotykany. W Polsce notowany z nielicznych stanowisk rozproszonych w różnych częściach kraju. Zasiedla tereny nizinne i pagórkowate. Występuje na pobrzeżach większych rzek, torfowiskach i w miejscach wilgotnych na terenach piaszczystych. Larwy żyją w glebie z rozkładającymi się szczątkami roślinnymi. Przepoczwarczenie następuje w drugiej połowie sierpnia lub we wrześniu. Postacie dojrzałe pozostają w komorach poczwarkowych w glebie aż do wiosny. Na swobodzie spotyka się je najczęściej w kwietniu i maju wśród niskiej roślinności i pod kamieniami.

Ilustracje
... przeglądaj
Opatrum
riparium
Zewnętrzne źródła danych