Mapa Bioróżnorodności
Taksony
 1. Arthropodatyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 2. Hexapodapodtyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 3. Insectagromada
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 4. Coleopterarząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 5. Polyphagapodrząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 6. Cucujiformiaseria
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 7. Chrysomeloideanadrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 8. Cerambycidaerodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 9. Lamiinaepodrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 10. Acanthoderiniplemię
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 11. Oplosiarodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
Ustaw jako podstawę
lewego panelu
gatunek: Oplosia cinerea (M.E. Mulsant, 1839)
PL
TAK
status nazwy: nazwa ważna
BioMap ID: 1023444    kod taksonu: 4167
taksonomia sprawdzona: TAK
źródło nazw: Löbl I. et Smetana A. 2010 checklist: R. Plewa
Dane o rozmieszczeniu w Polsce
Oplosia cinerea - Dane o rozmieszczeniu w Polsce - Mapa Bioróżnorodności: UTM 10×10 — miniatura
Statystyka
 • Rekordy: 214
 • Publikacje: 63
 • Kolekcje: 23
 • Autorzy publikacji: 45
 • Ilustracje (ikonografia): 1
 • Zdjęcia (okaz/obserwacja): 3

Opis taksonu
Gatunek europejski, rozmieszczony w środkowej części kontynentu, docierający na północ do Danii i południowych prowincji Fennoskandii, notowany także z północnych Włoch, Azji Mniejszej i Kaukazu. W Polsce jest sporadycznie i nielicznie spotykany, głównie na terenach nizinnych i podgórzach. Całkowity rozwój od jaj do ukazania się imago trwa co najmniej dwa lata. Postacie dojrzałe ukazują się w maju i przeżywają do lipca. W przyrodzie są na ogół bardzo rzadko spotykane, gdyż nie odwiedzają kwiatów i prowadzą skryty tryb życia. Przebywają na materiale żywicielskim, jakim jest nie okorowane, wilgotne, przegrzybiałe drewno drzew liściastych, zwłaszcza lip — Tilia L.; poza tym jako drzewa łęgowe tego chrząszcza wymieniano buk — Fagus L., wierzby — Salix L., jarząba pospolitego — Sorbus aucuparia L. i leszczynę — Corylus avellana L. Larwy żerują głównie w leżących na ziemi gałęziach o średnicy 3-15 cm. Drążą początkowo w bielu, następnie w górnej warstwie drewna, nieregularne, zlewające się ze sobą chodniki. Po przezimowaniu starsze larwy sporządzają wczesną wiosną komorę poczwarkową, przeważnie w bielu, rzadziej w korze.

Ilustracje
... przeglądaj
Oplosia
cinerea
Zewnętrzne źródła danych