Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Taksony
Orchestes — taksony podrzędne:
Liczba taksonów: 12
 1. Arthropodatyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 2. Hexapodapodtyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 3. Insectagromada
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 4. Coleopterarząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 5. Polyphagapodrząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 6. Cucujiformiaseria
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 7. Curculionoideanadrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 8. Curculionidaerodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 9. Curculioninaepodrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 10. Rhamphiniplemię
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 11. Orchestesrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 12. Orchestespodrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
Ustaw jako podstawę
lewego panelu
gatunek: Orchestes (Orchestes) betuleti (Panzer, 1795)
PL
TAK
status nazwy: nazwa ważna
BioMap ID: 1046395    kod taksonu: 5696
taksonomia sprawdzona: TAK
źródło nazw: Löbl et Smetana 2011a checklist: M. Wanat
Dane o rozmieszczeniu w Polsce
Orchestes betuleti - Dane o rozmieszczeniu w Polsce - Mapa Bioróżnorodności: UTM 10×10 — miniatura
Statystyka
 • Rekordy: 61
 • Publikacje: 31
 • Kolekcje: 4
 • Autorzy publikacji: 32
 • Ilustracje (ikonografia): 1
 • Zdjęcia (okaz/obserwacja): 1

Opis taksonu
Obszar rozmieszczenia tego gatunku obejmuje południową i środkową część Europy oraz Danię i południową Szwecję. W Polsce rzadko znajdowany, notowany z nielicznych stanowisk w dziesięciu krainach, przy czym z Pobrzeża Bałtyku, Śląska Górnego i Sudetów Wschodnich wykazany na podstawie znalezisk sprzed przeszło stu lat. Występuje w lasach liściastych i parkach na suchych zboczach i przydrożach. Spotykany głównie na wiązie pospolitym — Ulmus campestris L. em. Huds., rzadziej na wiązie szypułkowym — U. laevis Poll. (U. effusa Willd.) i wiązie górskim — U. scabra Mill. (U. montana With.), sadzonych jako domieszka w lasach liściastych oraz w parkach i przy drogach. Samica w maju lub czerwcu składa jaja na dolnej stronie liścia w nerw główny lub boczny. Larwa drąży krótki, wąski chodnik w kierunku brzegu lub wierzchołka liścia, następnie wygryza szeroką, pęcherzykowatą minę, w której odbywa przeobrażenie w brunatnym owalnym kokonie.

Zewnętrzne źródła danych