Mapa Bioróżnorodności
Taksony
 1. Arthropodatyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 2. Hexapodapodtyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 3. Insectagromada
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 4. Lepidopterarząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 5. Noctuoideanadrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 6. Erebidaerodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 7. Lymantriinaepodrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 8. Orgyiiniplemię
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 9. Orgyiarodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
Ustaw jako podstawę
lewego panelu
gatunek: Orgyia antiqua (Linnaeus, 1758)
PL
TAK
status nazwy: nazwa ważna
BioMap ID: 1205252    kod taksonu: 2696
taksonomia sprawdzona: TAK
źródło nazw: Buszko J. et Nowacki J. 2017 checklist: J. Buszko
Dane o rozmieszczeniu w Polsce
Orgyia antiqua - Dane o rozmieszczeniu w Polsce - Mapa Bioróżnorodności: UTM 10×10 — miniatura
Statystyka
 • Rekordy: 20
 • Publikacje: brak danych
 • Kolekcje: 7
 • Autorzy publikacji: brak danych
 • Ilustracje (ikonografia): 3
 • Zdjęcia (okaz/obserwacja): 6

Opis taksonu
Gatunek często spotykany, znany jest z wielu okolic kraju. Motyl pojawia się w VII i VIII, a w przypadku dwu pokoleń i w VI. Gąsienice żerują na tarninie, śliwie, iwie, dębie, brzozie, malinach i innych roślinach od IX do VI z przerwą na sen zimowy i czasem w drugim pokoleniu w VII. Różnią się one od znamionówki tarniówki (Orgyia antiqua) rysunkiem na ciele oraz kształtem pędzelków na pierwszym i ostatnim pierścieniu. Przepoczwarczają się w podwójnym oprzędzie między liśćmi rośliny żywicielskiej. Bezskrzydłe samice różnią się od samic O. antiqua większymi rozmiarami ciała oraz dłuższymi łuskami na odwłoku, pokrytym jak gdyby pęczkami wełny.
[136: Orgyia gonostigma (Fabricius 1775) – znamionówka różówka]
Motyl bardzo pospolity, spotykany wszędzie, lata w dwu pokoleniach, nie oddzielonych wyraźnie czasem występowania. Pierwsze pokolenie motyli pojawia się w VI i VII, drugie VIII i IX. Gąsienice pierwszego pokolenia wylęgają się z przezimowanych jaj i żerują na różnych krzewach i drzewach liściastych (m.in. na malinach i jeżynach). Drugie pokolenie żeruje w VIII. Gąsienice przepoczwarczają się w podwójnych oprzędach między liśćmi roślin żywicielskich. Bezskrzydłe samice składają jaja na kokonie, skąd gąsienice rozchodzą się po okolicznych drzewkach, najczęściej przenoszone przez wiatr. U tego gatunku bywają niekiedy całe czarne poczwarki.
[137: Orgyia antiqua (Linnaeus 1758) – znamionówka tarniówka]

Zewnętrzne źródła danych