Mapa Bioróżnorodności
Taksony
 1. Hexapodapodtyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 2. Insectagromada
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 3. Coleopterarząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 4. Polyphagapodrząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 5. Scarabaeiformiaseria
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 6. Scarabaeoideanadrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 7. Scarabaeidaerodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 8. Dynastinaepodrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 9. Oryctiniplemię
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 10. Oryctesrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 11. Oryctespodrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 12. Oryctes nasicornisgatunek
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
Ustaw jako podstawę
lewego panelu
podgatunek: Oryctes (Oryctes) nasicornis nasicornis (Linnaeus, 1758)
PL
TAK
status nazwy: nazwa ważna
BioMap ID: 1013763    kod taksonu: 2537
taksonomia sprawdzona: TAK
Polska Czerwona Lista: NT
 

źródło nazw: Löbl I. et Smetana A. 2006 checklist: A. Byk
Dane o rozmieszczeniu w Polsce
Oryctes nasicornis nasicornis - Dane o rozmieszczeniu w Polsce - Mapa Bioróżnorodności: UTM 10×10 — miniatura
Statystyka
 • Rekordy: 165
 • Publikacje: 68
 • Kolekcje: 12
 • Autorzy publikacji: 59
 • Ilustracje (ikonografia): 1
 • Zdjęcia (okaz/obserwacja): 1

Opis taksonu
Gatunek rozmieszczony od południowej części Fennoskandii przez całą Europę środkową aż do krajów śródziemnomorskich, na wschód przez Kaukaz i Azję Mniejszą sięgający po Afganistan, Iran północny i Kaszmir. Według niektórych autorów tworzy kilkanaście ras geograficznych, których rozsiedlenie nie jest dokładnie poznane. W Polsce występuje lokalnie jako rasa Oryctes nasicornis polonicus Minck, znana poza Polską jeszcze z europejskiej części ZSRR (prócz południowej Ukrainy) oraz z Rumunii północnej. U nas występuje na całym obszarze, ale tylko jako synantrop, podobnie jak na obszarach na zachód od Odry. Na południe od łuku karpackiego zasiedla również środowiska naturalne. Cykl rozwojowy trwa od trzech do czterech łat. W Europie południowej żyje w spróchniałych drzewach liściastych. W naszych warunkach klimatycznych larwy żyją w zgromadzonych przez człowieka grubszych warstwach rozkładających się materiałów pochodzenia roślinnego, jak na przykład w wysypiskach trocin koło tartaków, składowiskach kory i ściółce inspektowej. Postacie dorosłe ukazują się w czerwcu i lipcu; w dzień prowadzą skryty sposób życia, latają o zmroku i przylatują do światła.

Zewnętrzne źródła danych