Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Taksony
 1. Arthropodatyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 2. Cheliceratapodtyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 3. Arachnidagromada
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 4. Araneaerząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 5. Oxyopidaerodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 6. Oxyopesrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
Ustaw jako podstawę
lewego panelu
gatunek: Oxyopes ramosus (Martini et J.A.E. Goeze, 1778)
PL
TAK
status nazwy: nazwa ważna
BioMap ID: 5001008    kod taksonu: 138
taksonomia sprawdzona: TAK
Dane o rozmieszczeniu w Polsce
Oxyopes ramosus - Dane o rozmieszczeniu w Polsce - Mapa Bioróżnorodności: UTM 10×10 — miniatura
Statystyka
 • Rekordy: 18
 • Publikacje: 23
 • Kolekcje: 1
 • Autorzy publikacji: brak danych
 • Ilustracje (ikonografia): brak
 • Zdjęcia (okaz/obserwacja): 2

Opis taksonu
Gatunek europejsko-syberyjski, znany od Francji po Ałtaj i Jakucję. Żyje w suchych, słonecznych biotopach, np. w lasach i młodnikach sosnowych na gałęziach drzew i roślinach runa.
Zgodnie z wyjaśnieniem Bonneta (1958) rzeczywistymi autorami omawianego gatunku są Martini i Goeze (1778), a nie Panzer (1804) jak to powszechnie przyjmowano.
[KFP 138: Oxyopes ramosus (Martini et Goeze, 1778)]

Zewnętrzne źródła danych