Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Taksony
 1. Arthropodatyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 2. Hexapodapodtyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 3. Insectagromada
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 4. Hemipterarząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 5. Sternorrhynchapodrząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 6. Aphidoideanadrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 7. Eriosomatidaerodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 8. Pemphiginaepodrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 9. Pemphiginiplemię
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 10. Pemphigusrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
Ustaw jako podstawę
lewego panelu
gatunek: Pemphigus protospirae Lichtenstein, 1884
PL
TAK
status nazwy: nazwa ważna
BioMap ID: 1142795    kod taksonu: 4:—(79b)
taksonomia sprawdzona: TAK
checklist: B. Osiadacz
Dane o rozmieszczeniu w Polsce
Pemphigus protospirae - Dane o rozmieszczeniu w Polsce - Mapa Bioróżnorodności: UTM 10×10 — miniatura
Statystyka
 • Rekordy: 7
 • Publikacje: 6
 • Kolekcje: brak danych
 • Autorzy publikacji: 6
 • Ilustracje (ikonografia): brak
 • Zdjęcia (okaz/obserwacja): brak

Opis taksonu
Europa, Bliski Wschód, Azja Środkowa.
Gatunek holocykliczny i różnodomny. Migruje z topoli czarnej — Populus nigra L. i topoli włoskiej — Populus italica Mnch. na rosnące w wodzie rośliny baldaszkowate. Na topoli żyje w wyroślach powstałych ze spiralnie skręconych ogonków liściowych. Dane zoocecydiologiczne i «ochraniarskie» są wątpliwe, gdyż wyrosłe tego gatunku nie różni się od wyrosła Pemphigus spirothecae Pass. Dawni specjaliści odróżniali wyrośla obu gatunków w oparciu o takie cechy jak lewo- lub prawoskrętność wyrośla, co nie odpowiada prawdzie. Ponieważ nie znalazł go u nas w ciągu prawie 80 lat żaden z pracujących w kraju afidologów, należy uznać występowanie tego gatunku u nas za wątpliwe.

Zewnętrzne źródła danych