Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Taksony
 1. Arthropodatyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 2. Hexapodapodtyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 3. Insectagromada
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 4. Coleopterarząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 5. Polyphagapodrząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 6. Cucujiformiaseria
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 7. Cucujoideanadrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 8. Phalacridaerodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 9. Phalacrinaepodrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 10. Phalacrusrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
Ustaw jako podstawę
lewego panelu
gatunek: Phalacrus fimetarius (Fabricius, 1775)
PL
TAK
status nazwy: nazwa ważna
BioMap ID: 1018494    kod taksonu: 5896 (3354b)+—(3351b)
taksonomia sprawdzona: TAK
źródło nazw: Löbl et Smetana 2007 checklist: V.A. Tsinkevich
Dane o rozmieszczeniu w Polsce
Phalacrus fimetarius - Dane o rozmieszczeniu w Polsce - Mapa Bioróżnorodności: UTM 10×10 — miniatura
Statystyka
 • Rekordy: 38
 • Publikacje: 8
 • Kolekcje: 2
 • Autorzy publikacji: 7
 • Ilustracje (ikonografia): 1
 • Zdjęcia (okaz/obserwacja): brak

Opis taksonu
[KFP — (3351b): Phalacrus brisouti] Gatunek wybitnie ciepłolubny, rozmieszczony w zachodniej i południowej części Europy oraz lokalnie na terenach kserotermicznych w środkowej Europie, wykazywany też z Afryki Północnej, Azji Mniejszej i obszaru wokół Morza Kaspijskiego. Z Polski brak jeszcze udokumentowanych danych o jego występowaniu na naszym obszarze, ale może będzie odnaleziony, gdyż jest ogólnikowo wzmiankowany z pobrzeża Bałtyku w obrębie Pomorza i byłych. Prus. Poławiany zazwyczaj przed zachodem słońca na kwitnących trawach. Rozwój odbywa w nasionach traw porażonych przez grzyby z klasy workowców, których sporami odżywiają się larwy. Jako rośliny siedliskowe podawane są kłosownica pierzasta — Brachypodium pinnatum (L.) P. B., a na stanowiskach kserotermicznych ostnica włosowata — Stipa capillata L.
Gatunek szeroko rozprzestrzeniony od Europy Południowej i Środkowej do południowych części Wysp Brytyjskich i Skandynawii, do Danii, Finlandii, Karelii, Estonii i Litwy, notowany ponadto z Syberii, Kaukazu, Azji Mniejszej i Afryki Północnej. Z Polski wykazany z czterech krain, przy czym tylko ogólnikowo z Pobrzeża Bałtyku i na ogół notowany z pojedynczych okazów, ale w Grodzanowie na jednym stanowisku złowiono około stu osobników. Gatunek kserotermofilny, poławiany na kwiatach traw. Rozwój odbywa w nasionach traw porażonych przez pasożytnicze grzyby z klasy workowców —Ascomycetes. Roślinami żywicielskimi są kłosownica pierzasta — Brachypodium pinnatum (L.) P.B. oraz ostnica włosowata — Stipa capillata L. i S. pennata L. Larwy żywią się zarodnikami.

Zewnętrzne źródła danych