Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Taksony
 1. Arthropodatyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 2. Hexapodapodtyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 3. Insectagromada
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 4. Coleopterarząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 5. Polyphagapodrząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 6. Cucujiformiaseria
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 7. Curculionoideanadrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 8. Curculionidaerodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 9. Scolytinaepodrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 10. Phloeosininiplemię
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 11. Phloeosinusrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
Ustaw jako podstawę
lewego panelu
gatunek: Phloeosinus thujae (É. Perris, 1855)
PL
TAK
status nazwy: nazwa ważna
BioMap ID: 1027558    kod taksonu: 4749
taksonomia sprawdzona: TAK
źródło nazw: Löbl et Smetana 2011 checklist: M. Wanat
Dane o rozmieszczeniu w Polsce
Phloeosinus thujae - Dane o rozmieszczeniu w Polsce - Mapa Bioróżnorodności: UTM 10×10 — miniatura
Statystyka
 • Rekordy: 90
 • Publikacje: 50
 • Kolekcje: 3
 • Autorzy publikacji: 50
 • Ilustracje (ikonografia): brak
 • Zdjęcia (okaz/obserwacja): brak

Opis taksonu
Gatunek występujący w środkowej i południowej części Europy, notowany ponadto z Anglii, Azji Mniejszej, Kaukazu i Algierii. W Polsce kornik jałowcowiec znany jest z nielicznych rozproszonych stanowisk w różnych częściach kraju. Na ogół rzadko spotykany, tylko z Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej częściej notowany. Głównym żywicielem jest jałowiec, rzadziej inne gatunki drzew i krzewów iglastych zaaklimatyzowanych w Europie, na przykład sekwoja, tuja i żywotnik wschodni. Opada strzały i gałęzie. Chodnik macierzysty z wyraźną komorą godową, dwu- lub trójramienny, podłużny, jedno ramię przebiega w górę, a w dół jedno albo dwa ramiona. Larwy przed przepoczwarczeniem wgryzają się głęboko w drewno, gdzie budują komorę poczwarkową. Rójka chrząszczy następuje w lipcu-sierpniu.

Zewnętrzne źródła danych