Mapa Bioróżnorodności
Taksony
 1. Arthropodatyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 2. Cheliceratapodtyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 3. Arachnidagromada
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 4. Araneaerząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 5. Theridiidaerodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 6. Phyllonetarodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
Ustaw jako podstawę
lewego panelu
gatunek: Phylloneta impressa (L. Koch, 1881)
PL
TAK
status nazwy: nazwa ważna
BioMap ID: 5000708    kod taksonu: 463
taksonomia sprawdzona: TAK
Dane o rozmieszczeniu w Polsce
Phylloneta impressa - Dane o rozmieszczeniu w Polsce - Mapa Bioróżnorodności: krainy KFP — miniatura
Statystyka
 • Rekordy: 0
 • Publikacje: 21
 • Kolekcje: 2
 • Autorzy publikacji: brak danych
 • Ilustracje (ikonografia): brak
 • Zdjęcia (okaz/obserwacja): brak

Opis taksonu
Gatunek znany z Europy, Syberii, Alaski i Kanady. Bardzo często spotykany na młodych sosenkach w uprawach – jeden z czystszych pająków w tym środowisku. Podana przez Wiehlego (1937) charakterystyka biologiczna odnosi się raczej do Theridion sisyphium (Cl.), a charakterystyka tamtego – do omawianego gatunku.
[KFP 463: Theridion impressum L. Koch, 1881]

Zewnętrzne źródła danych