Mapa Bioróżnorodności
Taksony
Pityophthorus — taksony podrzędne:
Liczba taksonów: 14
 1. Arthropodatyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 2. Hexapodapodtyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 3. Insectagromada
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 4. Coleopterarząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 5. Polyphagapodrząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 6. Cucujiformiaseria
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 7. Curculionoideanadrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 8. Curculionidaerodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 9. Scolytinaepodrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 10. Corthyliniplemię
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 11. Pityophthorinapodplemię
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 12. Pityophthorusrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 13. Pityophthorus micrographusgatunek
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
Ustaw jako podstawę
lewego panelu
podgatunek: Pityophthorus micrographus micrographus (Linnaeus, 1758)
PL
TAK
status nazwy: nazwa ważna
BioMap ID: 1027615    kod taksonu: 4825
taksonomia sprawdzona: TAK
źródło nazw: Löbl I. et Smetana A. 2011 checklist: M. Wanat
Dane o rozmieszczeniu w Polsce
Pityophthorus micrographus micrographus - Dane o rozmieszczeniu w Polsce - Mapa Bioróżnorodności: UTM 10×10 — miniatura
Statystyka
 • Rekordy: 60
 • Publikacje: 39
 • Kolekcje: 1
 • Autorzy publikacji: 24
 • Ilustracje (ikonografia): brak
 • Zdjęcia (okaz/obserwacja): brak

Opis taksonu
Gatunek rozprzestrzeniony w środkowej i północnej części Europy, na wschód dociera do Syberii po Bajkał i Jakucję. Bruzdkowiec wschodni w Polsce zamieszkuje głównie obszar północnego zasięgu świerka, od niedawna zaczyna przenikać do jego zasięgu południowego. Głównym żywicielem jest świerk; spotykany rzadko na sośnie, jodle i modrzewiu. Opada przeważnie drzewa stojące. Gatunek wielożenny; chodniki macierzyste wieloramienne, podłużne, nie odbite w bielu, lub zaznaczone nieznacznie na bielu cienkich gałęzi. Zimuje w stadium owada dojrzałego. Roi się w maju-czerwcu. Cykl rozwojowy jednoroczny. Niekiedy występuje generacja siostrzana.

Zewnętrzne źródła danych