Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Taksony
 1. Arthropodatyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 2. Hexapodapodtyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 3. Insectagromada
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 4. Coleopterarząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 5. Polyphagapodrząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 6. Cucujiformiaseria
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 7. Chrysomeloideanadrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 8. Chrysomelidaerodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 9. Donaciinaepodrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 10. Plateumariniplemię
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 11. Plateumarisrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 12. Plateumarispodrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
Ustaw jako podstawę
lewego panelu
gatunek: Plateumaris (Plateumaris) rustica (G. Kunze, 1818)
PL
TAK
status nazwy: nazwa ważna
BioMap ID: 1024108    kod taksonu: 4257+4260
taksonomia sprawdzona: TAK
źródło nazw: Löbl et Smetana 2010 checklist: L. Borowiec
Dane o rozmieszczeniu w Polsce
Plateumaris rustica - Dane o rozmieszczeniu w Polsce - Mapa Bioróżnorodności: UTM 10×10 — miniatura
Statystyka
 • Rekordy: 93
 • Publikacje: 53
 • Kolekcje: 3
 • Autorzy publikacji: 43
 • Ilustracje (ikonografia): 1
 • Zdjęcia (okaz/obserwacja): brak

Opis taksonu
[KFP 4260: Plateumaris rustica] Gatunek rozprzestrzeniony w środkowej i wschodniej części Europy. W Polsce, chociaż nie notowany jeszcze z wielu krain, występuje prawdopodobnie na całym obszarze, zarówno na terenach nizinnych, jak i górzystych. Występuje na pobrzeżach wód, torfowiskach i podmokłych łąkach. Postacie dojrzałe ukazują się w kwietniu i występują do czerwca. Roślinami żywicielskimi są różne gatunki turzyc — Carex L., trzcina pospolita — Phragmites communis Trin., manna mielec — Glyceria aquatica (L.) Wahlb., kłóć wiechowata — Cladium mariscus L. i sit członowany — Juncus articulatus L. Odrębność tego gatunku jest przez niektórych autorów kwestionowana wobec występowania osobników o cechach pośrednich między P. (P.) affinis (Kunze) i P. (P.) rustica (Kunze).
[KFP 4257: Plateumaris affinis] Gatunek rozmieszczony w środkowej i wschodniej części Europy, na północ docierający do Wysp Brytyjskich, południowych prowincji Fennoskandii i Karelskiej ASRR, a na wschód do Syberii Zachodniej. W Polsce rzadko wykazywany, przeważnie z pojedynczych miejscowości w różnych częściach kraju. Występuje na pobrzeżach wód i na podmokłych łąkach. Żeruje na różnych gatunkach turzyc — Carex L. Chrząszcze pojawiają się w kwietniu i występują do czerwca. W okolicach Bydgoszczy (Krzemiński 1966) postacie dojrzałe spotykano na mannie mielec — Glyceria aquatica (L.) Wahlb., turzycy lisiej — Carex vulpina L. i turzycy pospolitej — C. fusca Bell. et All.

Zewnętrzne źródła danych