Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Taksony
 1. Arthropodatyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 2. Hexapodapodtyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 3. Insectagromada
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 4. Coleopterarząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 5. Polyphagapodrząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 6. Elateriformiaseria
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 7. Elateroideanadrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 8. Cantharidaerodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 9. Cantharinaepodrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 10. Canthariniplemię
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 11. Podistrarodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 12. Absidiapodrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
Ustaw jako podstawę
lewego panelu
gatunek: Podistra (Absidia) schoenherri (P.F.M.A. Dejean, 1836)
PL
TAK
status nazwy: nazwa ważna
BioMap ID: 1031712    kod taksonu: 2933
taksonomia sprawdzona: TAK
źródło nazw: Löbl et Smetana 2007 checklist: M.A. Mazur
Dane o rozmieszczeniu w Polsce
Podistra schoenherri - Dane o rozmieszczeniu w Polsce - Mapa Bioróżnorodności: UTM 10×10 — miniatura
Statystyka
 • Rekordy: 176
 • Publikacje: 46
 • Kolekcje: 5
 • Autorzy publikacji: 39
 • Ilustracje (ikonografia): 1
 • Zdjęcia (okaz/obserwacja): brak

Opis taksonu
Rozprzestrzeniony w środkowej i północnej części Europy, docierający w Fennoskandii do skrajnych prowincji północnych, sięgający na zachodzie po Belgię i Francję, a na południu po północne Włochy i Siedmiogród. W Europie Środkowej zasiedla głównie wyższe partie górskie, gdzie występuje w lasach iglastych regla górnego. W Alpach sięga do wysokości około 2800 m n.p.m. W Polsce jest notowany głównie z południowej części kraju. Z uwagi na wymagania środowiskowe wzmianki o występowaniu w północnej części kraju wydają się niewiarygodne. Pojaw postaci dojrzałych rozpoczyna się w maju i trwa do sierpnia. Przeważnie jest poławiany na gałęziach świerków i kosodrzewiny, spotykany także na wierzbach i brzozach.
Larwę opisał Verhoeff (1923); biologia gatunku nie znana. Gatunek borealno-górski. W Polsce w górach częsty, w pasie wyżyn i na niżu rzadki, występuje jedynie w większych i mało zmienionych kompleksach leśnych, na terenach bagiennych. Są to reliktowe stanowiska z zimnego okresu postglacjalnego.
Gatunek szeroko rozprzestrzeniony w górzystej części środkowej i północnej Europy. Na północy dochodzi do Laponii i okolic Petersburga (w zbiorach IZ 1 ok. z etykietką "Leningrad, torfowisko, 13 VII 1963, leg. W. Bazyluk").

Zewnętrzne źródła danych