Mapa Bioróżnorodności
Taksony
 1. Arthropodatyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 2. Hexapodapodtyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 3. Insectagromada
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 4. Coleopterarząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 5. Polyphagapodrząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 6. Cucujiformiaseria
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 7. Chrysomeloideanadrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 8. Cerambycidaerodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 9. Cerambycinaepodrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 10. Callidiiniplemię
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 11. Pronocerarodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
Ustaw jako podstawę
lewego panelu
gatunek: Pronocera angusta (Kriechbaumer, 1844)
PL
TAK
status nazwy: nazwa ważna
BioMap ID: 1023075    kod taksonu: 4123
taksonomia sprawdzona: TAK
źródło nazw: Löbl I. et Smetana A. 2010 checklist: R. Plewa
Dane o rozmieszczeniu w Polsce
Pronocera angusta - Dane o rozmieszczeniu w Polsce - Mapa Bioróżnorodności: UTM 10×10 — miniatura
Statystyka
 • Rekordy: 55
 • Publikacje: 34
 • Kolekcje: 7
 • Autorzy publikacji: 28
 • Ilustracje (ikonografia): 1
 • Zdjęcia (okaz/obserwacja): brak

Opis taksonu
Gatunek występujący w południowo-wschodniej Europie oraz w południowo-wschodniej części środkowej Europy. Niemal wszędzie bardzo rzadko i sporadycznie spotykany, jedynie w Jugosławii notowany ze 100 stanowisk. W Polsce znany z nielicznych rozproszonych stanowisk w różnych częściach kraju. Bionomia tego gatunku była do niedawna słabo poznana, dopiero J. R. Starzyk i M. Lessaer (1984) podali wyczerpujące dane dotyczące morfologii stadiów rozwojowych, biologii i ekologii P. augusta (Kriechb). Gatunek ten zasiedla głównie drzewostany iglaste, rzadziej mieszane, w skład których w przeważającej części wchodzą starsze jodły — Abies alba Mill. Pojaw imagines zaczyna się od połowy maja i trwa do początku sierpnia z optimum występowania w czerwcu. Chrząszcze przebywają głównie na obumierających lub martwych gałęziach starych 80—150-letnich żywych jodeł. Żerują na igłach i korze cienkich pędów o średnicy do 5 mm. Chrząszcze spotyka się w nasłonecznionych miejscach na powalonych jodłach oraz stosach drewna i stertach gałęzi. Samica składa jaja wyłącznie na jodle. Larwy żerują początkowo pod korą w jej zewnętrznej warstwie, drążą w łyku i miazdze podłużne kręte chodniki. Larwa zimuje w komorze, a wiosną w maju-czerwcu przepoczwarcza się.

Ilustracje
... przeglądaj
Pronocera
angusta
Zewnętrzne źródła danych