Mapa Bioróżnorodności
Taksony
 1. Arthropodatyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 2. Hexapodapodtyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 3. Insectagromada
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 4. Coleopterarząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 5. Polyphagapodrząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 6. Bostrichiformiaseria
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 7. Bostrichoideanadrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 8. Ptinidaerodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 9. Ptininaepodrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 10. Ptininiplemię
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 11. Ptinusrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 12. Bruchoptinuspodrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
Ustaw jako podstawę
lewego panelu
gatunek: Ptinus (Bruchoptinus) rufipes Olivier, 1790
PL
TAK
status nazwy: nazwa ważna
BioMap ID: 1016677    kod taksonu: 3088
taksonomia sprawdzona: TAK
źródło nazw: Löbl I. et Smetana A. 2007
Dane o rozmieszczeniu w Polsce
Ptinus rufipes - Dane o rozmieszczeniu w Polsce - Mapa Bioróżnorodności: UTM 10×10 — miniatura
Statystyka
 • Rekordy: 147
 • Publikacje: 44
 • Kolekcje: 10
 • Autorzy publikacji: 40
 • Ilustracje (ikonografia): 1
 • Zdjęcia (okaz/obserwacja): brak

Opis taksonu
Gatunek rozprzestrzeniony od Francji, północnych Włoch i Jugosławii przez Europę środkową aż do południowych części Europy północnej, notowany również z Kaukazu. W Polsce znany z nielicznych stanowisk w różnych częściach kraju. Cykl rozwojowy co najmniej dwuletni. Chrząszcze zasiedlają martwe gałęzie, pniaki, słupy ogrodzeniowe. Jako drzewa żywicielskie notowano dęby, buki i graby. Larwy żerują głównie w drewnie zaatakowanym przez grzyby powodujące białą zgniliznę. Przepoczwarzenie następuje w maju, a postacie dojrzałe ukazują się pod koniec maja lub na początku czerwca. Wykazują one wielką aktywność w godzinach wieczornych.

Ilustracje
... przeglądaj
Ptinus
rufipes
Zewnętrzne źródła danych