Mapa Bioróżnorodności
Taksony
Rhagonycha — taksony podrzędne:
Liczba taksonów: 18
 1. Arthropodatyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 2. Hexapodapodtyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 3. Insectagromada
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 4. Coleopterarząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 5. Polyphagapodrząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 6. Elateriformiaseria
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 7. Elateroideanadrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 8. Cantharidaerodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 9. Cantharinaepodrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 10. Canthariniplemię
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 11. Rhagonycharodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 12. Rhagonychapodrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
Ustaw jako podstawę
lewego panelu
gatunek: Rhagonycha (Rhagonycha) elongata (C.F. Fallén, 1807)
PL
TAK
status nazwy: nazwa ważna
BioMap ID: 1016138    kod taksonu: 2935
taksonomia sprawdzona: TAK
źródło nazw: Löbl I. et Smetana A. 2007 checklist: M.A. Mazur
Dane o rozmieszczeniu w Polsce
Rhagonycha elongata - Dane o rozmieszczeniu w Polsce - Mapa Bioróżnorodności: UTM 10×10 — miniatura
Statystyka
 • Rekordy: 60
 • Publikacje: 28
 • Kolekcje: 6
 • Autorzy publikacji: 25
 • Ilustracje (ikonografia): 1
 • Zdjęcia (okaz/obserwacja): 1

Opis taksonu
Gatunek występujący od Wysp Brytyjskich, północnych prowincji Fennoskandii i Półwyspu Kola przez całą Europę Środkową aż do Francji, północnych części Włoch i Jugosławii oraz do Siedmiogrodu. W Polsce znany z nielicznych rozproszonych miejscowości w różnych częściach kraju. Zasiedla miejsca wilgotne na terenach pagórkowatych i w niższych położeniach górskich do wysokości około 1500 m n.p.m. Chrząszcze bywają, poławiane w czerwcu i lipcu na kwiatach roślin łąkowych oraz na kwitnących sosnach.
Okazy z Babiej Góry (Pawłowski 1967, 1968), z Przemyśla (Trella 1925) oraz z Pienin i Bieszczad (Burakowski in. 1985), należą do gatunku Rhagonycha gallica Pic, a dane Stefka (1939) z okolic Dąbrowy Górniczej, odnoszą się prawdopodobnie do Cantharis paludosa Fall. (brak okazów dowodowych). Biologia nie znana. W Polsce występuje na niżu, głównie w starych borach sosnowych.
Występuje w środkowej i północnej Europie; w Skandynawii dochodzi do Laponii. Na wschodzie spotykany na Białorusi (Szkłów, vii 1980). Dahlgren (1968) przypuszcza, że jest to gatunek eurosyberyjski.

Zewnętrzne źródła danych