Mapa Bioróżnorodności
Taksony
Rhagonycha — taksony podrzędne:
Liczba taksonów: 18
 1. Arthropodatyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 2. Hexapodapodtyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 3. Insectagromada
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 4. Coleopterarząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 5. Polyphagapodrząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 6. Elateriformiaseria
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 7. Elateroideanadrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 8. Cantharidaerodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 9. Cantharinaepodrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 10. Canthariniplemię
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 11. Rhagonycharodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 12. Rhagonychapodrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
Ustaw jako podstawę
lewego panelu
gatunek: Rhagonycha (Rhagonycha) testacea (Linnaeus, 1758)
PL
TAK
status nazwy: nazwa ważna
BioMap ID: 1016186    kod taksonu: 2945
taksonomia sprawdzona: TAK
źródło nazw: Löbl I. et Smetana A. 2007 checklist: M.A. Mazur
Dane o rozmieszczeniu w Polsce
Rhagonycha testacea - Dane o rozmieszczeniu w Polsce - Mapa Bioróżnorodności: UTM 10×10 — miniatura
Statystyka
 • Rekordy: 209
 • Publikacje: 52
 • Kolekcje: 11
 • Autorzy publikacji: 44
 • Ilustracje (ikonografia): 1
 • Zdjęcia (okaz/obserwacja): brak

Opis taksonu
Gatunek rozmieszczony w północnej i środkowej części Europy, docierający na południe do południowej Francji, północnych Włoch, Siedmiogrodu i Ukrainy, notowany też z Syberii. W Polsce, choć nie jest jeszcze znany ze wszystkich krain, występuje prawdopodobnie na całym obszarze. Występuje na terenach nizinnych, przedgórzach i w niżej położonych dolinach górskich. Pojedynczo jest znajdowany już w kwietniu, potem liczniej w maju i czerwcu.
Gatunek występujący w Polsce na niżu i w pasie wyżyn. Sporadycznie w niższych górach. Informacja o jego występowaniu w Tatrach z pewnością polega na pomyleniu go z Rhagonycha limbata Thoms., gatunku pospolitego w górach, którego jednak Nowicki ani Łomnicki z Tatr nie wymieniają. Mylnie podano go z Babiej Góry, gdzie Pawłowski (1967) łowił tylko Rhagonycha limbata, a Rhagonycha testacea podał na podstawie informacji Stobieckiego (1883). W zbiorze Stobieckiego brak okazów Rhagonycha testacea z Babiej Góry, natomiast znajduje się 1 okaz Rhagonycha limbata pod tą nazwą. Gatunek charakterystyczny dla wilgotnych łąk, niekiedy zacienionych olchami lub wierzbami. Informacje Janssena (1963) o biologii tego gatunku są skąpe: samica składa do 94 jaj, a w rozwoju występuje stadium przedlarwalne.
Znany z całej Europy i Syberii.

Zewnętrzne źródła danych