Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Taksony
 1. Arthropodatyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 2. Hexapodapodtyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 3. Insectagromada
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 4. Hemipterarząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 5. Sternorrhynchapodrząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 6. Psylloideanadrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 7. Aphalaridaerodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 8. Paurocephalinaepodrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 9. Rhinocolarodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
Ustaw jako podstawę
lewego panelu
gatunek: Rhinocola aceris (Linnaeus, 1758)
PL
TAK
status nazwy: nazwa ważna
BioMap ID: 1143003    kod taksonu: 2:6
taksonomia sprawdzona: TAK
Dane o rozmieszczeniu w Polsce
Rhinocola aceris - Dane o rozmieszczeniu w Polsce - Mapa Bioróżnorodności: UTM 10×10 — miniatura
Statystyka
 • Rekordy: 9
 • Publikacje: 4
 • Kolekcje: brak danych
 • Autorzy publikacji: 3
 • Ilustracje (ikonografia): brak
 • Zdjęcia (okaz/obserwacja): brak

Opis taksonu
Znany z całej Europy oraz Iraku, Armenii i środkowej Azji. Żyje na różnych gatunkach klonów — Acer L. Biologia jego jest mało zbadana, wiadomo jedynie, że larwy I stadium zimują. Pussard (1932) przypuszcza, że gatunek ten migruje w lecie na inne rośliny (co częściowo potwierdzają obserwacje autora niniejszego opracowania), Schaefer (1949a) uważa, że migrują tylko nie które populacje. Wyjaśnienie tego zagadnienia wymaga jeszcze dalszych badań.

Zewnętrzne źródła danych