Mapa Bioróżnorodności
Taksony
 1. Arthropodatyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 2. Hexapodapodtyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 3. Insectagromada
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 4. Coleopterarząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 5. Polyphagapodrząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 6. Cucujiformiaseria
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 7. Cucujoideanadrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 8. Monotomidaerodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 9. Rhizophaginaepodrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 10. Rhizophagusrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 11. Rhizophaguspodrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
Ustaw jako podstawę
lewego panelu
gatunek: Rhizophagus (Rhizophagus) picipes (Olivier, 1790)
PL
TAK
status nazwy: nazwa ważna
BioMap ID: 1018236    kod taksonu: 3340
taksonomia sprawdzona: TAK
źródło nazw: Löbl I. et Smetana A. 2007 checklist: V.A. Tsinkevich
Dane o rozmieszczeniu w Polsce
Rhizophagus picipes - Dane o rozmieszczeniu w Polsce - Mapa Bioróżnorodności: UTM 10×10 — miniatura
Statystyka
 • Rekordy: 72
 • Publikacje: 37
 • Kolekcje: 6
 • Autorzy publikacji: 33
 • Ilustracje (ikonografia): 1
 • Zdjęcia (okaz/obserwacja): brak

Opis taksonu
Gatunek szeroko rozprzestrzeniony na nizinnych i pagórkowatych terenach w całej prawie Europie, na północ docierając do Finlandii i południowej Szwecji, a na południe do Hiszpanii, północnych Włoch, Chorwacji i Bośni; najdalej na wschód wysuniętymi stanowiskami są Jarosławl i Kazań (ZSRR). W Polsce rzadko i sporadycznie spotykany, notowany z nielicznych stanowisk w różnych częściach kraju. Zasiedla drzewa liściaste rosnące na stanowiskach wilgotnych głównie w pobliżu rzek i jezior. Występuje przeważnie pod odstającą korą z wyciekającym sokiem z pni, w hubach i żerowiskach korników — nieparka pospolitego — Xyleborus dispar (Fabr.) i roztoczka bukowca — Taphrorychus bicolor (Herbst) oraz rytla — Hylecoetus Latr. (Lymexylonidae). Pojedynczo spotykany również wśród rozkładających się szczątków roślinnych, w pryzmach kompostowych i pod napływkami.

Zewnętrzne źródła danych