Mapa Bioróżnorodności
Taksony
 1. Arthropodatyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 2. Hexapodapodtyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 3. Insectagromada
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 4. Coleopterarząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 5. Polyphagapodrząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 6. Cucujiformiaseria
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 7. Curculionoideanadrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 8. Rhynchitidaerodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 9. Rhynchitinaepodrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 10. Rhynchitiniplemię
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 11. Rhynchitesrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 12. Epirhynchitespodrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
Ustaw jako podstawę
lewego panelu
gatunek: Rhynchites (Epirhynchites) auratus (I.A. Scopoli, 1763)
PL
TAK
status nazwy: nazwa ważna
BioMap ID: 1026736    kod taksonu: 4849
taksonomia sprawdzona: TAK
źródło nazw: Löbl I. et Smetana A. 2011 checklist: M. Wanat
Dane o rozmieszczeniu w Polsce
Rhynchites auratus - Dane o rozmieszczeniu w Polsce - Mapa Bioróżnorodności: UTM 10×10 — miniatura
Statystyka
 • Rekordy: 82
 • Publikacje: 56
 • Kolekcje: 5
 • Autorzy publikacji: 54
 • Ilustracje (ikonografia): 1
 • Zdjęcia (okaz/obserwacja): brak

Opis taksonu
Gatunek rozprzestrzeniony w południowej i środkowej części Europy, notowany ponadto z Syberii, Azji Mniejszej, Kaukazu i Turkiestanu. W Polsce wykazywany z przeszło połowy krain, ale dane o jego występowaniu na Śląsku, w Sudetach Wschodnich i Beskidzie Zachodnim opierają się na znaleziskach sprzed przeszło stu lat, dlatego też wymagają potwierdzenia nowymi materiałami. Zasiedla ciepłe i suche środowiska. Jako rośliny żywicielskie podawane są: śliwa domowa — Prunus domestica L., śliwa tarnina — Prunus spinosa L., wiśnia karłowata — Cerasus fruticosa (Pall.) Woronow, czeremcha zwyczajna — Padus avium Mill., głóg jednoszyjkowy — Crataegus monogyna Jacq., głóg dwuszyjkowy — C. oxyacantha L. i jabłoń domowa — Malus domestica (L.) Mill. Postacie dojrzałe są spotykane od kwietnia do lipca. Samice składają jaja do niedojrzałych owoców, w których odbywa się rozwój larwy. Przepoczwarczenie następuje w glebie.

Zewnętrzne źródła danych