Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Taksony
 1. Arthropodatyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 2. Hexapodapodtyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 3. Insectagromada
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 4. Coleopterarząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 5. Polyphagapodrząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 6. Cucujiformiaseria
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 7. Chrysomeloideanadrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 8. Cerambycidaerodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 9. Lamiinaepodrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 10. Saperdiniplemię
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 11. Saperdarodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 12. Saperdapodrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
Ustaw jako podstawę
lewego panelu
gatunek: Saperda (Saperda) carcharias (Linnaeus, 1758)
PL
TAK
status nazwy: nazwa ważna
BioMap ID: 1023729    kod taksonu: 4188
taksonomia sprawdzona: NIE
Dane o rozmieszczeniu w Polsce
Saperda carcharias - Dane o rozmieszczeniu w Polsce - Mapa Bioróżnorodności: UTM 10×10 — miniatura
Statystyka
 • Rekordy: 1049
 • Publikacje: 22
 • Kolekcje: 16
 • Autorzy publikacji: 28
 • Ilustracje (ikonografia): 1
 • Zdjęcia (okaz/obserwacja): 2

Opis taksonu
Gatunek rozsiedlony w całej Europie oraz w Azji Północnej, wszędzie tam, gdzie występuje jego roślina żywicielska, jaką jest topola — Populus L.; w Fennoskandii dociera do koła podbiegunowego, na wschód przez Syberię sięga po północne obszary Chin i Korei. Zasiedla tereny nizinne i górzyste, docierając w Bieszczadach do około 650 m, w Sudetach — 900 m, a w Alpach nawet do około 1600 m n.p.m. Drzewem żywicielskim tego gatunku jest głównie topola osika — Populus tremula L., poza tym w piśmiennictwie można spotkać wzmianki o żerowaniu w topoli czarnej — Populus nigra L. oraz w gatunkach z rodzaju wierzba — Salix L. Atakuje głównie drzewa w wieku 2-20 lat, rzadziej starsze, o grubości pnia od 2 do około 30 cm. Rójka chrząszczy rozpoczyna się w czerwcu i trwa do sierpnia, a największe nasilenie pojawu przypada na lipiec. Dla uzyskania dojrzałości płciowej chrząszcze odbywają żer uzupełniający, odżywiając się zielonymi tkankami liści oraz łykiem cienkich gałązek. Przed złożeniem jaja samica wyszukuje zwykle w dolnej strefie pnia gładką korę i wygryza na niej żuwaczkami szparę, przez którą, między łyko a drewno, zostaje wprowadzone pokładełkiem jedno jajo; szpara zostaje następnie zalepiona przezroczystą, krzepnącą cieczą wydzielaną z pokładełka. Jaja zasadniczo przezimowują, a młode larwy pojawiają się wiosną, od kwietnia do czerwca, wyjątkowo latem lub jesienią w roku złożenia jaj. Początkowo młoda larwa żeruje pod korą, następnie wygryza chodnik wzdłuż włókien drewna. Część wiórków jest usuwana na zewnątrz przez jeden — lub kilka otworów zrobionych wokół szyi korzeniowej. W drugim roku żerowania larwa wdrąża się głębiej w drzewo, a w trzecim jesienią sporządza komorę poczwarkową, w której przezimowuje; przeobrażenie następuje na wiosnę, zwykle w kwietniu. Pełny rozwój od jaja do imago trwa cztery lata i może być skrócony lub przedłużony o rok. Saperda (A.) carcharias (L.) należy do groźnych szkodników upraw topolowych. Szkodnikowi temu poświęcono w Europie wiele prac monograficznych, wśród których na uwagę zasługuje opracowanie W. Strojnego (1954) w odniesieniu do naszych warunków klimatycznych.

Zewnętrzne źródła danych