Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Taksony
 1. Arthropodatyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 2. Hexapodapodtyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 3. Insectagromada
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 4. Coleopterarząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 5. Polyphagapodrząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 6. Cucujiformiaseria
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 7. Cucujoideanadrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 8. Coccinellidaerodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 9. Scymninaepodrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 10. Scymniniplemię
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 11. Scymnusrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 12. Pulluspodrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
Ustaw jako podstawę
lewego panelu
gatunek: Scymnus (Pullus) subvillosus (J.A.E. Goeze, 1777)
PL
NIE
status nazwy: nazwa ważna
BioMap ID: 1035221    kod taksonu: —(3578b)
taksonomia sprawdzona: TAK
Dane o rozmieszczeniu w Polsce
Scymnus subvillosus - Dane o rozmieszczeniu w Polsce - Mapa Bioróżnorodności: UTM 10×10 — miniatura
Statystyka
 • Rekordy: 4
 • Publikacje: brak danych
 • Kolekcje: 1
 • Autorzy publikacji: brak danych
 • Ilustracje (ikonografia): brak
 • Zdjęcia (okaz/obserwacja): brak

Opis taksonu
Gatunek południowopalearktyczny, znany w Europie głównie z krajów śródziemnomorskich oraz z ciepłych terenów w środkowej części kontynentu. U nas dotychczas nie stwierdzony; ogólnikowe wzmianki o występowaniu w Polsce opierają się na stanowiskach, leżących obecnie na wschód od naszej granicy. Istnieje jednak możliwość odkrycia go na terenach kserotermicznycli w południowej części kraju, gdyż notowany był ze Słowacji. Według A. Horiona (1961) w zbiorze K. Letznera znajduje się jeden okaz pochodzący jakoby ze Śnieżnika w Sudetach Wschodnich, ale z uwagi na wymagania termiczne omawianego gatunku występowanie jego tak wysoko w górach jest wątpliwe. Bionomia tego chrząszcza nie jest dobrze poznana; w Europie południowej znajdowany na dębach zwłaszcza na dębie omszonym — Quercus pubescens Willd. i Q. ilex L. oraz na sośnie Pinus halepensis Mill.

Zewnętrzne źródła danych