Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Taksony
 1. Arthropodatyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 2. Hexapodapodtyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 3. Insectagromada
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 4. Coleopterarząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 5. Polyphagapodrząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 6. Elateriformiaseria
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 7. Elateroideanadrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 8. Elateridaerodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 9. Denticollinaepodrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 10. Cteniceriniplemię
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 11. Selatosomusrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 12. Selatosomuspodrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
Ustaw jako podstawę
lewego panelu
gatunek: Selatosomus (Selatosomus) aeneus (Linnaeus, 1758)
PL
TAK
status nazwy: nazwa ważna
BioMap ID: 1015608    kod taksonu: 2812
taksonomia sprawdzona: TAK
źródło nazw: Löbl et Smetana 2007 checklist: L. Buchholz
Dane o rozmieszczeniu w Polsce
Selatosomus aeneus - Dane o rozmieszczeniu w Polsce - Mapa Bioróżnorodności: UTM 10×10 — miniatura
Statystyka
 • Rekordy: 397
 • Publikacje: 162
 • Kolekcje: 13
 • Autorzy publikacji: 127
 • Ilustracje (ikonografia): 1
 • Zdjęcia (okaz/obserwacja): 1

Opis taksonu
Pospolity gatunek eurosyberyjski, rozmieszczony niemal w całej Europie (nie znany z południowej części Półwyspu Iberyjskiego), w Fennoskandii docierający do skrajnych prowincji północnych, a na wschód przez Syberię aż do Władywostoku. Notowany również z Kaukazu. W Polsce jeden z najpospolitszych gatunków — występuje zarówno na terenach nizinnych, jak i górzystych, gdzie dociera do wysokości około 2500 m n.p.m. Zasiedla głównie tereny otwarte, pobrzeża lasów i polany śródleśne. Postacie dojrzałe, po przezimowaniu w glebie w komorach poczwarkowych, ukazują się w maju i przeżywają do lipca. Spotyka się je często na drogach śródpolnych i leśnych, pod kamieniami i bryłami ziemi oraz na różnych roślinach. Larwy polifagiczne, żerują w powierzchniowej warstwie gleb różnych typów, przedkładając przed innymi gleby piaszczyste. Przepoczwarczenie następuje w sierpniu-wrześniu. W piśmiennictwie poświęconym ochronie roślin larwy są uważane za poważne szkodniki upraw rolnych, gdyż odżywiają się podziemnymi częściami roślin.

Zewnętrzne źródła danych