Mapa Bioróżnorodności
Taksony
 1. Arthropodatyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 2. Hexapodapodtyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 3. Insectagromada
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 4. Coleopterarząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 5. Polyphagapodrząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 6. Cucujiformiaseria
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 7. Curculionoideanadrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 8. Curculionidaerodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 9. Curculioninaepodrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 10. Tychiiniplemię
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 11. Sibiniarodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
Ustaw jako podstawę
lewego panelu
gatunek: Sibinia phalerata (L. Gyllenhal, 1836)
PL
TAK
status nazwy: nazwa ważna
BioMap ID: 1046451    kod taksonu: 5311
taksonomia sprawdzona: TAK
źródło nazw: Löbl I. et Smetana A. 2011 checklist: M. Wanat
Dane o rozmieszczeniu w Polsce
Sibinia phalerata - Dane o rozmieszczeniu w Polsce - Mapa Bioróżnorodności: UTM 10×10 — miniatura
Statystyka
 • Rekordy: 88
 • Publikacje: 40
 • Kolekcje: 4
 • Autorzy publikacji: 31
 • Ilustracje (ikonografia): 1
 • Zdjęcia (okaz/obserwacja): brak

Opis taksonu
Gatunek występujący w południowej i środkowej części Europy; notowany też z Danii, południowej Szwecji oraz Turkmenii. W Polsce znany głównie z południowej części kraju; z Wielkopolski i Sudetów notowany na podstawie znalezisk sprzed przeszło 120 laty, dlatego też występowanie tego ryjkowca w tych obszarach winno być potwierdzone nowymi materiałami. Zamieszkuje ciepłe, suche zbocza, pobrzeża lasu, pastwiska, ugory, przydroża i rumowiska. Jako rośliny żywicielskie podawane są w piśmiennictwie rogownica drobnokwiatowa — Cerastium brachypetalum Desp., lepnica rozdęta — Silene inflata (Salisb.) Sm. i goździcznik wycięty — Tunica prolifera (L.) Scop. Postacie dojrzałe poławiano na roślinach od maja do października. Cykl rozwojowy tego ryjkowca nie jest znany. Młode, niedojrzałe osobniki spotykano w końcu sierpnia.

Ilustracje
... przeglądaj
Sibinia
phalerata
Zewnętrzne źródła danych