Mapa Bioróżnorodności
Taksony
 1. Arthropodatyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 2. Hexapodapodtyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 3. Insectagromada
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 4. Coleopterarząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 5. Polyphagapodrząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 6. Cucujiformiaseria
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 7. Curculionoideanadrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 8. Curculionidaerodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 9. Curculioninaepodrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 10. Tychiiniplemię
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 11. Sibiniarodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
Ustaw jako podstawę
lewego panelu
gatunek: Sibinia tibialis (L. Gyllenhal, 1836)
PL
TAK
status nazwy: nazwa ważna
BioMap ID: 1046456    kod taksonu: 5316
taksonomia sprawdzona: TAK
źródło nazw: Löbl I. et Smetana A. 2011 checklist: M. Wanat
Dane o rozmieszczeniu w Polsce
Sibinia tibialis - Dane o rozmieszczeniu w Polsce - Mapa Bioróżnorodności: UTM 10×10 — miniatura
Statystyka
 • Rekordy: 66
 • Publikacje: 29
 • Kolekcje: 2
 • Autorzy publikacji: 22
 • Ilustracje (ikonografia): 1
 • Zdjęcia (okaz/obserwacja): brak

Opis taksonu
Gatunek notowany z okolic Paryża, z Włoch, ze Szwajcarii, Niemiec, Polski, Czech, Słowacji, Węgier, Austrii, Jugosławii, Bułgarii, Ukrainy. Wykazany w Polsce z nielicznych stanowisk w sześciu tylko krainach. Występuje na suchych łąkach i zboczach, wzgórzach wapiennych, pobrzeżach lasów sosnowych i wydmach. Postacie dojrzałe poławiano od maja do połowy września. Jako rośliny żywicielskie w piśmiennictwie były podawane lepnica wąskopłatkowa — Silene otites (L.) Wib. i lepnica tatarska — S. tatarica Pers. oraz mokrzyca szczeciolistna — Minuartia setacea (Thuill.) Hay. Bionomia i cykl rozwojowy poznano fragmentarycznie. L. Dieckmann (1988) łowił dojrzałe samice w czerwcu i lipcu, które w hodowli żerowały na pączkach kwiatowych i młodych owocach lepnic.

Ilustracje
... przeglądaj
Sibinia
tibialis
Zewnętrzne źródła danych