Mapa Bioróżnorodności
Taksony
 1. Arthropodatyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 2. Hexapodapodtyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 3. Insectagromada
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 4. Coleopterarząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 5. Polyphagapodrząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 6. Cucujiformiaseria
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 7. Curculionoideanadrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 8. Curculionidaerodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 9. Curculioninaepodrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 10. Tychiiniplemię
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 11. Sibiniarodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
Ustaw jako podstawę
lewego panelu
gatunek: Sibinia variata (L. Gyllenhal, 1836)
PL
TAK
status nazwy: nazwa ważna
BioMap ID: 1046458    kod taksonu: 5318
taksonomia sprawdzona: TAK
źródło nazw: Löbl I. et Smetana A. 2011 checklist: M. Wanat
Dane o rozmieszczeniu w Polsce
Sibinia variata - Dane o rozmieszczeniu w Polsce - Mapa Bioróżnorodności: UTM 10×10 — miniatura
Statystyka
 • Rekordy: 30
 • Publikacje: 23
 • Kolekcje: 3
 • Autorzy publikacji: 28
 • Ilustracje (ikonografia): 1
 • Zdjęcia (okaz/obserwacja): brak

Opis taksonu
Gatunek o niedostatecznie poznanym rozmieszczeniu, wykazywany z nielicznych stanowisk w Holandii, Niemczech, Polsce, Czechach, na Słowacji, w Bułgarii, Anatolii i Algierii. W Polsce bardzo rzadko spotykany, znany tylko z pięciu krain, przeważnie z pojedynczych stanowisk. Zasiedla nasłonecznione środowiska na glebach piaszczystych i wapiennych: pastwiska, miedze i uprawy zbożowe. Żyje na muchotrzewiu polnym — Spergularia rubra (L.) Presl. Pojaw postaci dojrzałych zaczyna się w maju i trwa do września. Bionomia tego ryjkowca jest poznana fragmentarycznie. L. Dieckmann (1988) w hodowli z zebranych 29 czerwca, dojrzałych torebek owocowych, zawierających larwy, otrzymał pierwsze osobniki imagines 15 lipca. Larwy odbyły przepoczwarczenie w zawilgoconym piasku.

Ilustracje
... przeglądaj
Sibinia
variata
Zewnętrzne źródła danych