Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Taksony
Silpha — taksony podrzędne:
Liczba taksonów: 26
 1. Arthropodatyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 2. Hexapodapodtyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 3. Insectagromada
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 4. Coleopterarząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 5. Polyphagapodrząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 6. Staphyliniformiaseria
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 7. Staphylinoideanadrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 8. Silphidaerodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 9. Silphinaepodrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 10. Silpharodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
Ustaw jako podstawę
lewego panelu
gatunek: Silpha carinata J.F.W. Herbst, 1783
PL
TAK
status nazwy: nazwa ważna
BioMap ID: 1006653    kod taksonu: 1094+1094a+1094b+1094c+—(1094d)
taksonomia sprawdzona: TAK
źródło nazw: Löbl et Smetana 2004 checklist: R. Ruta
Dane o rozmieszczeniu w Polsce
Silpha carinata - Dane o rozmieszczeniu w Polsce - Mapa Bioróżnorodności: UTM 10×10 — miniatura
Statystyka
 • Rekordy: 257
 • Publikacje: 10
 • Kolekcje: 15
 • Autorzy publikacji: 18
 • Ilustracje (ikonografia): 1
 • Zdjęcia (okaz/obserwacja): 1

Opis taksonu
[KFP 1094c: Silpha carinata carpathica] Podgatunek górski o niedostatecznie poznanym rozmieszczeniu, notowany dotychczas tylko z Sudetów i Karpat. Na ogół rzadko i sporadycznie spotykany, częściej jedynie w Bieszczadach.
[KFP 1094: Silpha carinata] Gatunek dzielony na kilka podgatunków, rozprzestrzeniony w prawie całej Europie z wyjątkiem Wysp Brytyjskich i Półwyspu Iberyjskiego, na, wschód sięgający aż do Zabajkala i Mongolii. W Polsce występują trzy podgatunki.
[KFP — (1094d): Silpha carinata italica] Podgatunek o niedostatecznie wyjaśnionym rozmieszczeniu, notowany z Włoch, Chorwacji i Słowacji. W Polsce dotychczas nie stwierdzony. Ogólnikowa wzmianka M. Łomnickiego prawdopodobnie opierała się na mylnym oznaczeniu albo odnosiła się do obszaru poza naszymi granicami.
[KFP 1094b: Silpha carinata carinata] Podgatunek nominatywny szeroko rozpowszechniony od środkowej Francji przez całą środkową i wschodnią Europę aż do Zabajkala i Mongolii, notowany ponadto z południowej części Fennoskandii, północnych Włoch, Siedmiogrodu i północnej części Półwyspu Bałkańskiego. W Polsce dość pospolity na obszarach nizinnych i pagórkowatych. Zasiedla głównie tereny lesiste.
[KFP 1094a: Silpha carinata austriaca] Podgatunek górski zasiedlający głównie strefę subalpejską w Alpach Wschodnich, Sudetach i Karpatach, ponadto notowany z gór w Turyngii i z Syberii. W Polsce znany jedynie z kilku stanowisk w Sudetach Wschodnich. Ogólnikowo wzmiankowany z Tatr (Freude 1971) prawdopodobnie na podstawie danych ze strony słowackiej. W Sudetach Wschodnich poławiany zarówno w dolinach (Kłodzko, Międzygórze), jak i prawie na szczycie Śnieżnika 1424 m n. p. m.

Ilustracje
... przeglądaj
Silpha
carinata
Zewnętrzne źródła danych