Mapa Bioróżnorodności
Taksony
Sitona — taksony podrzędne:
Liczba taksonów: 31
 1. Arthropodatyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 2. Hexapodapodtyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 3. Insectagromada
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 4. Coleopterarząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 5. Polyphagapodrząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 6. Cucujiformiaseria
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 7. Curculionoideanadrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 8. Curculionidaerodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 9. Entiminaepodrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 10. Sitoniniplemię
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 11. Sitonarodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
Ustaw jako podstawę
lewego panelu
gatunek: Sitona lepidus L. Gyllenhal, 1834
PL
TAK
status nazwy: nazwa ważna
BioMap ID: 1046761    kod taksonu: 5138
taksonomia sprawdzona: TAK
źródło nazw: Löbl I. et Smetana A. 2011 checklist: M. Wanat
Dane o rozmieszczeniu w Polsce
Sitona lepidus - Dane o rozmieszczeniu w Polsce - Mapa Bioróżnorodności: UTM 10×10 — miniatura
Statystyka
 • Rekordy: 497
 • Publikacje: 160
 • Kolekcje: 16
 • Autorzy publikacji: 104
 • Ilustracje (ikonografia): 1
 • Zdjęcia (okaz/obserwacja): brak

Opis taksonu
Gatunek rozmieszczony w basenie Morza Śródziemnego i prawie całej Europie (prócz skrajnych obszarów północnych), sięgający na wschód po Syberię, notowany poza tym jako zawleczony do Ameryki Północnej. W Polsce ryjkowiec pospolity, rozsiedlony na całym obszarze od wybrzeży Bałtyku po Karpaty. Zamieszkuje zarówno wilgotne, jak i suche środowiska; spotyka się go na łąkach, pobrzeżach lasów, skarpach tam i grobli, torfowiskach, słonawiskach, w dołach cegielnianych, kamieniołomach, uprawach roślin motylkowatych, miejscach ruderalnych, ogrodach, parkach i na skwerach miejskich. Żyje na koniczynie łąkowej — Trifolium pratense L., koniczynie białoróżowej — T. hybridum L., koniczynie białej — T. repens L., lucernie siewnej — Medicago sativa L. i może wyrządzać szkody w uprawach tych roślin. Postacie dojrzałe poławiano w ciągu całego roku, na roślinach od kwietnia do połowy listopada, zimą w ściółce, kępach traw i na glebie pod szczątkami roślinnymi. Samice składają jaja do gleby od wiosny do jesieni. Larwy żerują na korzeniach. Z jaj wcześniej złożonych wywodzi się nowe pokolenie przed jesienią, z jaj złożonych później pochodzą larwy, które dopiero po przezimowaniu przeobrażają się wiosną roku następnego.

Ilustracje
... przeglądaj
Sitona
lepidus
Zewnętrzne źródła danych