Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Taksony
Sitona — taksony podrzędne:
Liczba taksonów: 31
 1. Arthropodatyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 2. Hexapodapodtyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 3. Insectagromada
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 4. Coleopterarząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 5. Polyphagapodrząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 6. Cucujiformiaseria
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 7. Curculionoideanadrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 8. Curculionidaerodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 9. Entiminaepodrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 10. Sitoniniplemię
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 11. Sitonarodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
Ustaw jako podstawę
lewego panelu
gatunek: Sitona lineatus (Linnaeus, 1758)
PL
TAK
status nazwy: nazwa ważna
BioMap ID: 1046762    kod taksonu: 5139
taksonomia sprawdzona: TAK
źródło nazw: Löbl et Smetana 2011a checklist: M. Wanat
Dane o rozmieszczeniu w Polsce
Sitona lineatus - Dane o rozmieszczeniu w Polsce - Mapa Bioróżnorodności: UTM 10×10 — miniatura
Statystyka
 • Rekordy: 880
 • Publikacje: 80
 • Kolekcje: 20
 • Autorzy publikacji: 55
 • Ilustracje (ikonografia): 1
 • Zdjęcia (okaz/obserwacja): 1

Opis taksonu
Pospolity gatunek rozprzestrzeniony w prawie całej Palearktyce, docierający w Europie do koła podbiegunowego. W Polsce występuje od wybrzeży Bałtyku aż po Sudety i Karpaty. Oprzędzik pręgowany zasiedla pola, łąki, murawy, przy droża, skarpy nasypów, pobrzeża lasu, miejsca ruderalne, ogrody i trawniki miejskie. Postacie dojrzałe spotykano w ciągu całego roku, od maja do września na roślinach, w pozostałych miesiącach przeważnie pod opadłym listowiem, w kępach trawy, ściółce, wśród mchów i na glebie pod szczątkami roślinnymi. Jako rośliny żywicielskie podawane są liczne rośliny motylkowate rosnące dziko lub uprawiane z rodzajów: koniczyna — Trifolium L., lucerna — Medicago L., groch — Pisum L., wyka — Vicia L., seradela — Ornithopus L., groszek — Lathyrus L., wilżyła — Ononis L., komonica — Lotus L., nostrzyk — Melilotus Hill. oraz fasola zwykła — Phaseolus vulgaris L., rutwica lekarska — Galega officinalis L. i żarnowiec miotlasty — Sarothamnus scoparius (L.) Wimm. Oprzędzik pręgowany może niekiedy wyrządzać poważne szkody w uprawach koniczyny, lucerny oraz grochu, na którym niszczy całkowicie liście. Samica w lipcu składa ogółem do 1000 jaj do gleby lub na liście roślin żywicielskich, skąd wiatrem lub deszczem są zrzucane na glebę; w ciągu dnia może być złożone do 60 jaj. Larwy początkowo żerują w bulwkach korzeniowych, następnie w silniejszych korzeniach. Rozwój larwalny przebiega w ciągu 30-55 dni. Przeobrażanie w poczwarkę następuje w komorze glebowej na głębokości 1-5 cm. Stadium poczwarki trwa 2-3 tygodnie.

Ilustracje
... przeglądaj
Sitona
lineatus
Zewnętrzne źródła danych