Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Taksony
 1. Arthropodatyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 2. Hexapodapodtyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 3. Insectagromada
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 4. Coleopterarząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 5. Polyphagapodrząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 6. Cucujiformiaseria
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 7. Cucujoideanadrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 8. Phalacridaerodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 9. Phalacrinaepodrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 10. Stilbusrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 11. Stilbuspodrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
Ustaw jako podstawę
lewego panelu
gatunek: Stilbus (Stilbus) pannonicus Franz, 1968
PL
TAK
status nazwy: nazwa ważna
BioMap ID: 1018520    kod taksonu: 5898 (3370b)
taksonomia sprawdzona: TAK
źródło nazw: Löbl et Smetana 2007 checklist: V.A. Tsinkevich
Dane o rozmieszczeniu w Polsce
Stilbus pannonicus - Dane o rozmieszczeniu w Polsce - Mapa Bioróżnorodności: UTM 10×10 — miniatura
Statystyka
 • Rekordy: 6
 • Publikacje: 3
 • Kolekcje: 1
 • Autorzy publikacji: 4
 • Ilustracje (ikonografia): 1
 • Zdjęcia (okaz/obserwacja): brak

Opis taksonu
Mało znany gatunek, stosunkowo niedawno opisany, podobny do bardzo pospolitego Stilbus atomarius (L.), notowany dotychczas z Niemiec, Austrii, Moraw, Słowacji, Macedonii, Włoch i Grecji. W Polsce stwierdzony na pojedynczych stanowiskach w dwu krainach. Bionomia nie jest znana. Według danych z obszaru Niemiec występuje głównie na bagnistych brzegach jezior, bagnistych łąkach i w dolinach rzecznych. W Polsce obserwowany na stanowiskach o charakterze kserotermicznym. Postacie dojrzałe poławiano zwykle na trawach i roślinach zielnych, wśród szczątków roślinnych leżących na ziemi i w próchnicznej warstwie gleby.

Zewnętrzne źródła danych