Mapa Bioróżnorodności
Taksony
 1. Arthropodatyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 2. Hexapodapodtyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 3. Insectagromada
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 4. Coleopterarząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 5. Polyphagapodrząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 6. Cucujiformiaseria
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 7. Curculionoideanadrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 8. Curculionidaerodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 9. Entiminaepodrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 10. Brachyderiniplemię
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 11. Strophosomarodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 12. Strophosomapodrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
Ustaw jako podstawę
lewego panelu
gatunek: Strophosoma (Strophosoma) melanogrammum (J.R. Forster, 1771)
PL
TAK
status nazwy: nazwa ważna
BioMap ID: 1046506    kod taksonu: 5119
taksonomia sprawdzona: TAK
źródło nazw: Löbl I. et Smetana A. 2011 checklist: M. Wanat
Dane o rozmieszczeniu w Polsce
Strophosoma melanogrammum - Dane o rozmieszczeniu w Polsce - Mapa Bioróżnorodności: UTM 10×10 — miniatura
Statystyka
 • Rekordy: 314
 • Publikacje: 115
 • Kolekcje: 12
 • Autorzy publikacji: 83
 • Ilustracje (ikonografia): 1
 • Zdjęcia (okaz/obserwacja): 1

Opis taksonu
Gatunek rozsiedlony od Francji i północnych Włoch przez środkową część Europy po Wyspy Brytyjskie, północną Norwegię i południowe prowincje Szwecji i Finlandii; notowany poza tym z Azorów i jako importowany do Ameryki Północnej. W Polsce dość pospolity, rozmieszczony od wybrzeży Bałtyku, aż po Sudety i Karpaty. Występuje w lasach liściastych i mieszanych, szkółkach i plantacjach drzew, zaroślach i na wrzosowiskach. Postacie dojrzałe spotyka się na roślinach od połowy kwietnia do października, na zimowiskach w glebie, ściółce i wśród mchów. Żeruje na liściach, pączkach i młodych pędach różnych drzew i krzewów, jak dąb, brzoza, buk, grab, klon, sosna, świerk i leszczyna. Rozmnaża się partenogenetycznie, samce są nadzwyczaj rzadko spotykane. W maju-czerwcu samica składa jaja w szczeliny gleby, małymi grupkami po trzy-cztery sztuki. Larwy wylęgają się po 8—14 dniach i żerują na korzeniach drzew i krzewów oraz także roślin zielnych, jak szczaw tępolistny — Rumex obtusifolius L. i śmiałek pogięty — Deschampsia flexuosa (L.) Trin. Przepoczwarczenie następuje w lipcu-sierpniu, a po około trzech tygodniach młode imagines wydobywają się z gleby na powierzchnię i żerują, następnie poszukują kryjówek na przezimowanie. W końcu lata lub na jesieni można spotkać razem osobniki młodszej i starszej generacji. Niekiedy larwy III i IV stadium, pochodzące z jaj później składanych, nie zdążą przeobrazić się i zimują, przeobrażając się na wiosnę. Przy masowym pojawie omawiany gatunek powoduje szkody w drzewostanach liściastych i iglastych.

Zewnętrzne źródła danych