Mapa Bioróżnorodności
Taksony
 1. Arthropodatyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 2. Hexapodapodtyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 3. Insectagromada
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 4. Coleopterarząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 5. Polyphagapodrząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 6. Elateriformiaseria
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 7. Elateroideanadrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 8. Elateridaerodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 9. Elaterinaepodrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 10. Adrastiniplemię
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 11. Synaptusrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
Ustaw jako podstawę
lewego panelu
gatunek: Synaptus filiformis (Fabricius, 1781)
PL
TAK
status nazwy: nazwa ważna
BioMap ID: 1015016    kod taksonu: 2781
taksonomia sprawdzona: TAK
źródło nazw: Löbl I. et Smetana A. 2007 checklist: L. Buchholz
Dane o rozmieszczeniu w Polsce
Synaptus filiformis - Dane o rozmieszczeniu w Polsce - Mapa Bioróżnorodności: UTM 10×10 — miniatura
Statystyka
 • Rekordy: 214
 • Publikacje: 55
 • Kolekcje: 10
 • Autorzy publikacji: 54
 • Ilustracje (ikonografia): 1
 • Zdjęcia (okaz/obserwacja): brak

Opis taksonu
Gatunek zamieszkujący południowe i środkowe obszary Europy, notowany ponadto z Wielkiej Brytanii, Kaukazu, Azji Mniejszej, Armenii, Turkiestanu, Syrii, Iranu, północno-zachodniego Kazachstanu i Syberii Zachodniej. W Polsce, aczkolwiek nie jest jeszcze znany z niektórych krain, występuje prawdopodobnie na całym obszarze prócz wyższych partii górskich. Jest to chrząszcz zasiedlający głównie szerokie doliny rzeczne nie porośnięte wysokim i zwartym drzewostanem. Cykl rozwojowy trwa przynajmniej cztery lata. Larwy żyją w wilgotnej, gliniastej i ilastej glebie w sąsiedztwie wód; mogą być okresowo zalewane w glebie wodami powodziowymi oraz wypłukiwane i przenoszone z biegiem rzeki na niżej położone stanowiska. Przepoczwarczenie następuje w sierpniu, a postacie dojrzałe zimują w glebie w komorach poczwarkowych. Chrząszcze na swobodzie są poławiane od maja do sierpnia, przeważnie na listowiu zarośli nadwodnych, zwłaszcza na wiklinach. Niekiedy jest znajdowany licznie w napływkach popowodziowych.

Zewnętrzne źródła danych