Mapa Bioróżnorodności
Taksony
Tachyporus — taksony podrzędne:
Liczba taksonów: 17
 1. Arthropodatyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 2. Hexapodapodtyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 3. Insectagromada
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 4. Coleopterarząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 5. Polyphagapodrząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 6. Staphyliniformiaseria
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 7. Staphylinoideanadrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 8. Staphylinidaerodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 9. Tachyporinaepodrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 10. Tachyporiniplemię
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 11. Tachyporusrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 12. Tachyporuspodrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
Ustaw jako podstawę
lewego panelu
gatunek: Tachyporus (Tachyporus) scitulus W.F. Erichson, 1839
PL
TAK
status nazwy: nazwa ważna
BioMap ID: 1008067    kod taksonu: 1904
taksonomia sprawdzona: TAK
źródło nazw: Löbl I. et Smetana A. 2004 checklist: A. Melke
Dane o rozmieszczeniu w Polsce
Tachyporus scitulus - Dane o rozmieszczeniu w Polsce - Mapa Bioróżnorodności: UTM 10×10 — miniatura
Statystyka
 • Rekordy: 102
 • Publikacje: 39
 • Kolekcje: 3
 • Autorzy publikacji: 38
 • Ilustracje (ikonografia): brak
 • Zdjęcia (okaz/obserwacja): brak

Opis taksonu
Gatunek palearktyczny, rozpowszechniony w całej Europie, ale w miarę posuwania się na południe coraz rzadziej spotykany i zasiedlający głównie obszary górzyste. W Polsce występuje prawdopodobnie na całym obszarze, ale brak jeszcze udokumentowanych danych z wielu krain. Zasiedla zarówno obszary nizinne, jak i górzyste, docierając do strefy subalpejskiej. Występuje głównie na terenach otwartych (bagniste łąki, pobrzeża wód), rzadziej w lasach wilgotnych. Znajdowany pod opadłymi liśćmi, wśród mchów, pod rozkładającymi się szczątkami roślinnymi i w gniazdach mrówek Formica exsecta Nylander, Myrmica laevinodis Nyl. i Lasius fuliginosus (Latr.).

Zewnętrzne źródła danych