Mapa Bioróżnorodności
Taksony
 1. Arthropodatyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 2. Cheliceratapodtyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 3. Arachnidagromada
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 4. Araneaerząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 5. Theridiidaerodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 6. Theridionrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
Ustaw jako podstawę
lewego panelu
gatunek: Theridion mystaceum L. Koch, 1870
PL
TAK
status nazwy: nazwa ważna
BioMap ID: 5000854    kod taksonu: 465
taksonomia sprawdzona: TAK
Dane o rozmieszczeniu w Polsce
Theridion mystaceum - Dane o rozmieszczeniu w Polsce - Mapa Bioróżnorodności: krainy KFP — miniatura
Statystyka
 • Rekordy: 10
 • Publikacje: 13
 • Kolekcje: brak danych
 • Autorzy publikacji: brak danych
 • Ilustracje (ikonografia): brak
 • Zdjęcia (okaz/obserwacja): brak

Opis taksonu
Gatunek o niezbyt dokładnie poznanym rozmieszczeniu – był mylony z pokrewnym Theridion melanurum Hahn – pewne stanowiska poza Polską, w Niemczech, Szwajcarii, Szwecji i europejskiej części ZSRR (okolice Kaliningradu, Podole, Bukowina). Żyje wyłącznie na pniach drzew.
Naszym zdaniem obowiązującą nazwą omawianego gatunku powinna być Theridion mystaceum L. Koch, 1870, z Theridion neglectum Wiehle, 1952, jako młodszym synonimem. Omawiając występowanie swej nowej formy L. Koch pisze: « ... es lebt auf Eichen ... » (1870, p. 23) i « ... Żyje na dębach ... » (1871, p. 192), co wskazuje na identyczność z gatunkiem Wiehlego, a nie z Theridion melanurum Hahn, jak uważano dotychczas. Większość autorów krajowych donosi o występowaniu «Theridium (bądź Theridion) denticulatum» (tj. melanurum) na drzewach, dane te odnoszą się niewątpliwie do Theridion mystaceum L. K., a nie do pokrewnego, ale żyjącego na skałach i murach Theridion melanurum Hahn.
G. H. Locket, który zrewidował przechowywane w British Museum typy Theridium mystaceum L. K., opinię naszą w pełni potwierdził (inf. listowna).
[KFP 465: Theridion mystaceum L. Koch, 1870]

Zewnętrzne źródła danych