Mapa Bioróżnorodności
Taksony
Trichoferus — taksony podrzędne:
Liczba taksonów: 15
 1. Arthropodatyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 2. Hexapodapodtyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 3. Insectagromada
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 4. Coleopterarząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 5. Polyphagapodrząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 6. Cucujiformiaseria
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 7. Chrysomeloideanadrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 8. Cerambycidaerodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 9. Cerambycinaepodrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 10. Hesperophaniniplemię
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 11. Hesperophaninapodplemię
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 12. Trichoferusrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
Ustaw jako podstawę
lewego panelu
gatunek: Trichoferus pallidus (G.-A. Olivier, 1790)
PL
TAK
status nazwy: nazwa ważna
BioMap ID: 1023291    kod taksonu: 4101
taksonomia sprawdzona: TAK
Polska Czerwona Księga: VU
Polska Czerwona Lista: VU
 

źródło nazw: Löbl I. et Smetana A. 2010 checklist: R. Plewa
Dane o rozmieszczeniu w Polsce
Trichoferus pallidus - Dane o rozmieszczeniu w Polsce - Mapa Bioróżnorodności: UTM 10×10 — miniatura
Statystyka
 • Rekordy: 50
 • Publikacje: 5
 • Kolekcje: 4
 • Autorzy publikacji: 6
 • Ilustracje (ikonografia): 1
 • Zdjęcia (okaz/obserwacja): brak

Opis taksonu
Gatunek europejski, zamieszkujący środkową część kontynentu, docierający na zachód do Francji, a na południe do północnych Włoch, Jugosławii, Rumunii i Bułgarii. Zaliczany do reliktów lasów pierwotnych, wszędzie rzadko i sporadycznie spotykany. W Polsce chrząszcz ten należy do wielkich rzadkości faunistycznych. Notowano go ogólnikowo tylko raz jeden przeszło 60 lat temu z dwu krain, a dopiero niedawno został odkryty w Rogalinie pod Poznaniem (J. M. Gutowski 1986). Jest to najbardziej na północ wysunięte stanowisko w całym jego zasięgu. Jest ekologicznie związany ze starymi dębami opanowanymi przez kozioroga dębosza — Cerambyx cerdo L. Pojaw postaci dojrzałych rozpoczyna się około połowy czerwca i trwa do końca sierpnia. Prowadzą one skryty tryb życia — w ciągu dnia są ukryte w szczelinach drzewa i w opuszczonych chodnikach kozioroga dobosza, wychodzą z ukrycia około godziny 21, odbywają loty i kopulują. Samica składa jaja w szparach kory na gałęziach starych dębów, rzadziej na pniach o cienkiej korze. Larwy żerują pod korą i w bielu. Oprócz dębu szypułkowego — Ouercus robur L. jako drzewa żywicielskie larw podawano buka — Fagus L. i lipy — Tilia L. Przepoczwarczenie odbywa się w lipcu. Całkowity rozwój trwa dwa lub trzy lata.

Zewnętrzne źródła danych