Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Taksony
 1. Arthropodatyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 2. Hexapodapodtyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 3. Insectagromada
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 4. Coleopterarząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 5. Polyphagapodrząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 6. Scarabaeiformiaseria
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 7. Scarabaeoideanadrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 8. Trogidaerodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 9. Troxrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 10. Trox sabulosusgatunek
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
Ustaw jako podstawę
lewego panelu
podgatunek: Trox sabulosus sabulosus (Linnaeus, 1758)
PL
TAK
status nazwy: nazwa ważna
BioMap ID: 1012501    kod taksonu: 2563
taksonomia sprawdzona: TAK
źródło nazw: Löbl I. et Smetana A. 2006 checklist: A. Byk
Dane o rozmieszczeniu w Polsce
Trox sabulosus sabulosus - Dane o rozmieszczeniu w Polsce - Mapa Bioróżnorodności: UTM 10×10 — miniatura
Statystyka
 • Rekordy: 104
 • Publikacje: 38
 • Kolekcje: 10
 • Autorzy publikacji: 31
 • Ilustracje (ikonografia): 1
 • Zdjęcia (okaz/obserwacja): brak

Opis taksonu
Pospolity gatunek obejmujący zasięgiem prawie całą Europę i Syberię (z wyjątkiem skrajnych prowincji północnych), znany również z Korei. W Polsce rzadko notowany, przy tym wiele danych o rozmieszczeniu pochodzi sprzed kilkudziesięciu, a nawet stu lat, wymagają więc one potwierdzenia nowymi materiałami. Występuje na obszarach nizinnych i pagórkowatych, zwłaszcza na suchych terenach piaszczystych skąpo porośniętych niską roślinnością. Żeruje na suchych trupach i strzępach martwych zwierząt, jak stare kości, skóra, kopyta oraz na wypluwkach ptaków. Poławiany przeważnie wiosną i latem. Obserwowano loty w godzinach popołudniowych.

Zewnętrzne źródła danych