Mapa Bioróżnorodności
Taksony
Tychius — taksony podrzędne:
Liczba taksonów: 22
 1. Arthropodatyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 2. Hexapodapodtyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 3. Insectagromada
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 4. Coleopterarząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 5. Polyphagapodrząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 6. Cucujiformiaseria
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 7. Curculionoideanadrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 8. Curculionidaerodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 9. Curculioninaepodrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 10. Tychiiniplemię
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 11. Tychiusrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
Ustaw jako podstawę
lewego panelu
gatunek: Tychius crassirostris Th. Kirsch, 1871
PL
TAK
status nazwy: nazwa ważna
BioMap ID: 1046464    kod taksonu: 5293
taksonomia sprawdzona: TAK
źródło nazw: Löbl I. et Smetana A. 2011 checklist: M. Wanat
Dane o rozmieszczeniu w Polsce
Tychius crassirostris - Dane o rozmieszczeniu w Polsce - Mapa Bioróżnorodności: UTM 10×10 — miniatura
Statystyka
 • Rekordy: 151
 • Publikacje: 68
 • Kolekcje: 8
 • Autorzy publikacji: 53
 • Ilustracje (ikonografia): 1
 • Zdjęcia (okaz/obserwacja): brak

Opis taksonu
Rozprzestrzeniony we wszystkich krajach środkowoeuropejskich, sięgający na północ po Danię i południową Finlandię; notowany poza tym z Hiszpanii, Jugosławii, Rumunii, Bułgarii, Kazachstanu i Uzbekistanu. W Polsce, z wyjątkiem wyższych partii górskich, występuje prawdopodobnie w całym kraju, jednak z niektórych krain nie jest jeszcze znany. Zasiedla ciepłe i suche zbocza, miejsca ruderalne, piaszczyste doliny rzeczne i wrzosowiska. Żyje na lucernie sierpowatej — Medicago falcata L., lucernie siewnej — M. sativa L., nostrzyku białym — Melilotus albus Med., nostrzyku wyniosłym — M. altissimus Thuill. i nostrzyku żółtym — M. officinalis (L.) Lam. em. Thuill. Postacie dojrzałe występują na roślinach od początku maja do końca sierpnia. Samice składają jaja do środkowej żyłki na liściu. Larwy żerują w miękiszu liści, powodując na nich okrągłe lub podłużne wyrośla długości około 6 mm. Na początku lipca larwy wypadają na glebę, w której przepoczwarczają się. Stadium poczwarki trwa około trzech tygodni. Młode pokolenie pojawia się na początku sierpnia i w tym czasie imagines obserwowano na roślinach.

Zewnętrzne źródła danych