Mapa Bioróżnorodności
Taksony
 1. Arthropodatyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 2. Hexapodapodtyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 3. Insectagromada
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 4. Coleopterarząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 5. Polyphagapodrząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 6. Cucujiformiaseria
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 7. Cucujoideanadrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 8. Coccinellidaerodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 9. Coccinellinaepodrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 10. Tytthaspidiniplemię
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 11. Tytthaspisrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
Ustaw jako podstawę
lewego panelu
gatunek: Tytthaspis sedecimpunctata (Linnaeus, 1761)
PL
TAK
status nazwy: nazwa ważna
BioMap ID: 1019438    kod taksonu: 3603
taksonomia sprawdzona: TAK
źródło nazw: Löbl I. et Smetana A. 2007 checklist: P. Ceryngier
Dane o rozmieszczeniu w Polsce
Tytthaspis sedecimpunctata - Dane o rozmieszczeniu w Polsce - Mapa Bioróżnorodności: UTM 10×10 — miniatura
Statystyka
 • Rekordy: 193
 • Publikacje: 84
 • Kolekcje: 11
 • Autorzy publikacji: 84
 • Ilustracje (ikonografia): 1
 • Zdjęcia (okaz/obserwacja): 9

Opis taksonu
Gatunek południowopalearktyczny, w Europie rozsiedlony od krajów śródziemnomorskich, aż po Wyspy Brytyjskie i południowe prowincje Fennoskandii. W Polsce występuje prawdopodobnie na całym obszarze prócz wyższych, partii górskich. Zasiedla tereny nizinne i pagórkowate, gdzie występuje na nadmorskich i śródlądowych wydmach i słonawiskach, piaszczystych glebach pól uprawnych, pastwisk i nad większymi rzekami. Spotyka się go od marca do października w zbiorowiskach roślin zielnych i traw, gdzie przebywa najczęściej wśród przyziemnych części roślin. Zimuje wśród suchych, roślin, tworząc niekiedy duże skupiska.

Zewnętrzne źródła danych