Mapa Bioróżnorodności
Taksony
 1. Arthropodatyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 2. Hexapodapodtyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 3. Insectagromada
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 4. Coleopterarząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 5. Polyphagapodrząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 6. Cucujiformiaseria
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 7. Cucujoideanadrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 8. Silvanidaerodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 9. Brontinaepodrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 10. Brontiniplemię
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 11. Uleiotarodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
Ustaw jako podstawę
lewego panelu
gatunek: Uleiota planatus (Linnaeus, 1761)
PL
TAK
status nazwy: nazwa ważna
BioMap ID: 1018276    kod taksonu: 3374
taksonomia sprawdzona: TAK
źródło nazw: Löbl I. et Smetana A. 2007 checklist: R. Ruta
Dane o rozmieszczeniu w Polsce
Uleiota planatus - Dane o rozmieszczeniu w Polsce - Mapa Bioróżnorodności: UTM 10×10 — miniatura
Statystyka
 • Rekordy: 160
 • Publikacje: 37
 • Kolekcje: 13
 • Autorzy publikacji: 40
 • Ilustracje (ikonografia): 1
 • Zdjęcia (okaz/obserwacja): 6

Opis taksonu
Gatunek rozprzestrzeniony od Anglii, południowych prowincji Fennoskandii i Karelii aż do krajów śródziemnomorskich, notowany nadto z Kaukazu i Iranu. W Polsce występuje na terenach nizinnych i pagórkowatych na całym obszarze, nie notowany jednak jeszcze z niektórych krain. Występuje pod obluźnioną korą drzew liściastych, bardzo rzadko również iglastych, zwłaszcza sosen. Postacie dojrzałe są spotykane w ciągu całego roku. Larwy przypuszczalnie odżywiają się wyciekającymi sokami podkorowymi oraz ekstrementami owadów.

Ilustracje
... przeglądaj
Uleiota
planatus
Zewnętrzne źródła danych